Bezpečnost potravin

Odborná akce: Využití mikrovlnného ohřevu při zpracování potravin

Vydáno: 14. 1. 2014
Autor: ÚZEI

Odborná akce pořádaná v rámci potravinářských úterků se koná dne 28. ledna 2014 od 14:00 hod.

Česká potravinářská společnost o. s., Odborná skupina pro nové směry v potravinářském průmyslu ČPS a Ústav zemědělské ekonomiky a informací Vás zvou na odbornou akci pořádanou v rámci potravinářských úterků, která se koná dne 28. ledna 2014 od 14:00 hod. v Klubu techniků na Novotného lávce č. 5, v Praze 1, v místnosti č. 315 ve 3. P..

Téma akce: Využití mikrovlnného ohřevu při zpracování potravin

Přednášející: Ing. Lenka Votavová, Ph.D., VŠCHT, Ústav konzervace potravin

Mikrovlnný ohřev je jedna z možností ohřevu potravin. K ohřevu se využívá dielektrická energie, která ve formě vlnění proniká do potraviny, je v potravině absorbována a transformována na teplo. Hlavní vliv na množství absorbované energie a rychlost ohřevu má obsah vody a solí v potravině. Zvýšení teploty vody a solí vyvolává postupný ohřev dalších obklopujících složek potraviny vedením nebo prouděním. Mikrovlnný ohřev je někdy v populárních příručkách označován jako ohřev potraviny zevnitř, ve skutečnosti je v závislosti na složení potravin absorbována stejná energie na povrchu i uvnitř potraviny, avšak ztráty tepla z povrchu do okolního prostředí jsou větší než uvnitř potraviny.

Prezentace se bude zabývat vysvětlením principu mikrovlnného ohřevu a konstrukcí mikrovlnných zařízení. Budou diskutovány faktory ovlivňující absorpci energie, výhody a problémy mikrovlnného ohřevu a základní typy potravin určené pro mikrovlnný ohřev. Zvláštní pozornost bude věnována typům obalů určených pro mikrovlnný ohřev potravin.

Kontaktní adresa: Ing. Ilona Mrhálková, tel. 222 000 407, e-mail: mrhalkova.ilona@uzei.cz, Ústav zemědělské ekonomiky a informací, 120 56 Praha 2, Mánesova 75, Ing. Inka Laudová, tajemník ČPS, tel.: 605 229 644

Zdroj:  ÚZEI