Bezpečnost potravin

Odborná akce: Ošetřování potravin technologií vysokého tlaku

Vydáno: 12. 3. 2014
Autor: ÚZEI

Akce pořádaná v rámci potravinářských úterků se koná dne 25. 3. 2014.

Česká potravinářská společnost o. s., Praha, Odborná skupina pro nové směry v potravinářském průmyslu ČPS a Ústav zemědělské ekonomiky a informací, Praha, pořádají odbornou akci v rámci potravinářských úterků, která se koná dne 25. března 2014 od 14:00 hod. v Klubu techniků na Novotného lávce č. 5, v Praze 1, v místnosti č. 318 ve 3. p. na téma:

Technologie vysokého tlaku pro prodloužení údržnosti a zachování bioaktivních látek potravin

Přednášející: Ing. Milan Houška, CSc., VÚPP, v.v.i.
                      Ing. Pavlína Uhrová, Kofola a.s.

 
(Poznámka: Dobrovolné vstupné na částečnou úhradu režijních nákladů.)

Změna programu vyhrazena.

Kontaktní adresa: Ing. Ilona Mrhálková, tel. 222 000 407, e-mail: mrhalkova.ilona@uzei.cz, Ústav zemědělské ekonomiky a informací, 120 56 Praha 2, Mánesova 75, Ing. Inka Laudová, tajemník ČPS, tel.: 605 229 644

Abstrakt
Obsahem přednášky je přehled dosud používaných zařízení k ošetřování potravin vysokým tlakem, které byly úspěšně použity v průmyslové praxi. Dále jsou zmíněny vlivy tlaku a doby jeho působení na obsah nutričně významných látek. Jsou prezentovány praktické příklady potravin, které byly zavedeny na trh ve světě i v České republice.
V rámci prezentace budou uvedeny poznatky získané při přípravě průmyslově vyráběných ovocno -zeleninových šťáv značky UGO včetně ochutnávky.
Součástí prezentace bude i obecná diskuse na téma ošetřování potravin touto technologií.

Zdroj:  Ústav zemědělské ekonomiky a informací