Bezpečnost potravin

Odborná akce: Lahůdky pro spotřebitele – jak poznat kvalitu?

Vydáno: 13. 11. 2013
Autor: berankova1

Odborná akce pořádaná v rámci potravinářských úterků se koná dne 26. listopadu 2013 od 14:00 hod.

Česká potravinářská společnost o. s., Praha, Odborná skupina pro nové směry v potravinářském průmyslu ČPS a Ústav zemědělské ekonomiky a informací ve spolupráci s Českou technologickou platformou pro potraviny, Pracovní skupinou Potraviny a spotřebitel pořádají odbornou akci v rámci potravinářských úterků, která se koná dne 26. listopadu 2013 od 14:00 hod. v Klubu techniků na Novotného lávce č. 5, v Praze 1, v místnosti č. 213 ve 2. p.

Téma: Lahůdky pro spotřebitele – jak poznat kvalitu?

Přednášející: Dr. Ing. Miroslav Čeřovský, VŠCHT

Lahůdkářské výrobky jsou samostatnou skupinou potravin určených k přímé spotřebě bez dalších úprav. Za lahůdky považujeme výrobky studené a teplé kuchyně delikatesního charakteru, výjimečné chuti a vzhledu. Již dávno přestaly být lahůdkářské výrobky výjimečné a mimořádně drahé. Aspoň občas si je téměř všichni dopřejeme. Jejich sortiment je mimořádně rozmanitý, navíc rozšířený velkým počtem regionálních výrobců, kteří mohou do receptur promítnout i místní speciality a chuťové zvyklosti.
Ale nejen pestrost a šíře nabídky komplikuje spotřebiteli správný výběr. Lahůdkářské výrobky mohou snadněji podléhat zkáze než řada jiných potravin a vyžadují proto zvláštní péči po celou cestu od výrobce až ke stolu spotřebitele.
Přednášející podá přehled sortimentu i nejdůležitější zásady výběru lahůdek z hlediska jejich kvality.

Zdroj: ÚZEI