Bezpečnost potravin

Odborná akce: Inovační aktivity v potravinářství

Vydáno: 11. 6. 2014
Autor: ÚZEI

Odborná akce pořádaná v rámci potravinářských úterků se uskuteční 24. června 2014.

Česká potravinářská společnost o. s., Praha, Odborná skupina pro nové směry v potravinářském průmyslu ČPS a Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha pořádají odbornou akci v rámci potravinářských úterků, která se koná dne 24. června 2014 od 14:00 hod. v Klubu techniků na Novotného lávce č. 5, v Praze 1, v místnosti č. 318 ve 3. p.

Téma: Inovační aktivity v potravinářství

Přednášející: JUDr. Ing. Josef Mezera, CSc.
                       Ing. Roman Němec
                       Ing. Jindřich Špička, Ph.D.
                       (Ústav zemědělské ekonomiky a informací)

Abstrakt
    Cílem prezentace je seznámit odbornou veřejnost s výsledky z interního projektu ÚZEI v oblasti inovací. Výsledky zahrnují mezinárodní srovnání ČR v oblasti inovační výkonnosti v potravinářském sektoru s Polskem, Slovenskem, Maďarskem, Německem a Rakouskem na základě šetření Eurostatu (2010).
    Dále jde o poznatky z analýzy proplacených projektů z podopatření I. 1.3.2. Spolupráce při vývoji nových inovací v potravinářství za období po roce 2007 s podporou z Programu rozvoje venkova.
    Následně budou prezentovány výsledky z on-line dotazníkového šetření ÚZEI (2013) o inovačních aktivitách potravinářských podniků v ČR.
    Prezentace bude zakončena shrnutím a náměty z řízených rozhovorů s experty z vybraných institucí V a V, podílejících se na transferu poznatků do potravinářských podniků, a souhrnnými zjištěními z případových studií.

Kontaktní adresa:
Ing. Ilona Mrhálková, tel. 222 000 407, e-mail: mrhalkova.ilona@uzei.cz
Ing. Inka Laudová, tajemník ČPS, tel.: 605 229 644

Zdroj:  ÚZEI