Bezpečnost potravin

Ochratoxin A: EFSA zhodnotil rizika pro zdraví lidí

Vydáno: 14. 5. 2020
Autor: KM EFSA

Vědecké stanovisko EFSA k OTA bylo publikováno 13. 5. 2020

EFSA publikoval vědecké stanovisko týkající se zdravotních rizik spojených s přítomností ochratoxinu A (OTA) v potravinách. OTA je mykotoxinem přirozeně produkovaným plísněmi, které se mohou objevit u celé řady potravin: cereálií, masných výrobků, čerstvého i sušeného ovoce či sýru.

Od vydání posledního stanoviska v roce 2006 byla získána nová data, ze kterých vyplývá, že OTA může být genotoxický a přímo poškozovat DNA. Odborníci také potvrdili, že může způsobovat rakovinu ledvin. Proto odborníci vypočítali hranice expozice (margin of exposure), což je nástroj umožňující hodnotitelům rizik posoudit možná bezpečnostní rizika vyplývající z přítomnosti genotoxických a karcinogenních látek v potravinách a krmivech.

Ve svém předchozím stanovisku EFSA stanovil hranici tolerovatelného týdenního příjmu (tolerable weekly intake – TWI; maximální množství látky, které může být zkonzumováno týdně v průběhu celého života, bez rizika nežádoucích zdravotních účinků) na základě toxicity a karcinogenicity OTA pro ledviny.

Tím, že odborníci při současném hodnocení počítali hranice expozice, použili mnohem konzervativnější přístup. Došli tím k závěru, že OTA představuje riziko pro zdraví většiny skupin populace. Závěry EFSA budou nyní poskytnuty Evropské komisi a budou zohledněny v diskusi o stanovení maximálních limitů pro OTA v potravinách.

Před přijetím bylo stanovisko předloženo do veřejné konzultace a přijaté připomínky byly zapracovány.

Zdroj: EFSA


Foto: Shutterstock