Bezpečnost potravin

Ochranný účinek červeného vína v experimentálním modelu hypertenze

Vydáno: 19. 7. 2002
Autor:

hypertenze, červené víno, metabolický pokus na krysách, NO syntasa, L-NAME, polyfenoly vína

Autoři studovali působení polyfenolových látek červeného vína na prevenci hypertenze na pokusných krysách. Experimentální hypertenze byla vyvolána dlouhodobým denním podáváním inhibitoru (40 mg/kg) NO syntasy, preparátu L-NAME (MG-nitro-L-arginin metyl ester). Vliv polyfenolových látek byl sledován ve čtyřtýdenním experimentu podáváním extraktu červeného vína (40 mg/kg denně), který obsahoval (mg/g) 480 proantokyanidinů, 61 celkových antokyanů, 19 volných antokyanů, 38 katechinu, 18 kyseliny hydroskořicové a 14 flavonolů.  Zvířata, která dostávala oba preparáty, měla výrazně snížený systolický tlak oproti skupině pouze na L-NAME a současně vykázala snížení rozsahu fibrosy ve srdečním svalu, upravenou narušenou reaktivitu cév a snížený stupeň zhrubnutí aortální stěny. Ukázalo se, že polyfenolové látky v červeném víně působí spíše mechanismem zvýšené syntézy NO syntasy než ovlivněním oxidačního mechanismu v tkáních.

Babál,P., Pecháňová,O.:Ochranný účinok červeného vína v experimentalnom modeli hypertenzie. Vinohrad,  40 (2002), č.3,s. 6 – 7