Bezpečnost potravin

Ochrana před BSE prodloužena

Vydáno: 9. 8. 2003
Autor:

Platnost nařízení EU upravující soubor ochranných opatření proti šíření nákazy BSE byla prodloužena až do 1. července 2005.

Platnost nařízení EU týkající se ochranných opatření proti šíření nákazy BSE byla na návrh bruselské komise prodloužena radou agrárních ministrů o dva roky (tj. až do 1. července 2005). Proto musí být nebezpečný materiál jako je hovězí mozek a mícha i nadále eliminován z potravního řetězce a zničen. Zakázané zůstávají také rizikové porážkové metody nebo používání kostní moučky při zpracování separovaného masa. Kromě toho byl učiněn pokrok v oblasti daňového zatížení exportu hovězího masa z Velké Británie a Portugalska a importu ze třetích států se zvýšeným rizikem výskytu BSE.
Pro používání živočišné moučky chce Komise EU předložit samostatný návrh. Nyní bude usilovat o přijetí časově omezeného zákazu (který již platí na území Německa) jejího zkrmování v rámci celé EU. Dokonce budou připravena některá úzce vymezená povolení pro používání rybí moučky vyrobené z ulovených mořských ryb. Zkrmování krmiv pro hospodářská zvířata, vyrobených z odpadů chovaných ryb zůstane i nadále zakázáno.

Neue Landwirtschaft, 2003, č. 7, s. 7