Bezpečnost potravin

Obsah živých mléčných bakterií jogurtových výrobcích na trhu v ČR

Vydáno: 2. 7. 2003
Autor:

Pracovníci z Katedry biologických a biochemických věd, FCHT Univerzity Pardubice testovali celkem deset typů jogurtových výrobků dostupných na našem trhu.

V současné době se do popředí zájmu široké spotřebitelské veřejnosti dostávají probiotické potraviny, mezi nimiž dominují kysané mléčné výrobky s přídavkem probiotických bakterií. Jedná se především o kmeny rodů Lactobacillus a Bifidobacterium. Nezbytné je, aby se probiotické bakterie aplikovaly do výrobku  živé a svoji životaschopnost si zachovávaly po co nejdelší dobu, minimálně však do doby spotřeby probiotického výrobku. Protože probiotické vlastnosti bakterií závisí hlavně  na jejich vitalitě a schopnosti kolonizovat povrch intestinálních buněk, musí výrobek v době konzumace obsahovat dostatečný počet živých mikroorganismů. Za „terapeutické minimum“  se považuje denní konzumace alespoň 100 g mléčného výrobků s minimálním obsahem 106 probiotických bakterií v 1 g nebo v 1 ml. Pracovníci z Katedry biologických a biochemických věd, FCHT Univerzity Pardubice testovali, zda jogurtové výrobky na našem trhu splňují tzv. terapeutické minimum. Rozbor bílých jogurtů (celkem 5 typů výrobků zastoupených 40 vzorky) byl proveden 1., 8., 18. (den spotřeby) a 42. den po zakoupení jogurtu. U jogurtů s příchutí (4 typy výrobků zastoupené 15 vzorky) byl proveden rozbor 1. 14 den (den spotřeby). U jogurtového nápoje Actimel byl proveden rozbor 1., 7 den (doba spotřeby) a 28. den. Do sledování byly zařazeny následující vzorky: Activia bílý, Jemný bílý, Actimel (Danone, Benešov); Klasik bílý, Florian vaječný likér (Olma, Olomouc); Selský bílý (Hollandia, Karlovy Vary); Jogobelly bílý, Sanée čoko třešňový  (Zoot, Mertingen);  Boni borůvka (Valašské Meziříčí) Madeta čokoláda oříšek(České Budějovice). Celkové hodnocení údržnosti a stability jogurtů vyznívá velmi příznivě pro jogurty od českých výrobců. snížená stabilita byla zaznamenána u vzorků dodávaných ze zahraničí, a to jak u bílých jogurtů, tak i jogurtů s příchutí.
Podrobnosti o testu jogurtových výrobků jsou k dispozici ve Sborníku přednášek ze semináře Mikrobiologie potravin a její příspěvek ke zdraví a moderní technologii konaného ve dnech 22.-24. 5. 2002 v Třešti. Sborník bude zařazen do fondu Knihovny ÚZPI.
kontakt na vědecký tým: E-mail Marcela.Novakova@upce.cz