Bezpečnost potravin

Obsah soli v přílohách: věrtel, kopec, hora – nebo špetka?

Vydáno: 19. 9. 2019
Autor: Společnost pro výživu

Článek byl publikován v časopise Výživa a potraviny 4/2019.


Foto: Shutterstock

Celosvětově je spotřeba soli velmi vysoká a proto je potřeba, abychom se snažili její příjem snížit. Kvůli její vysoké spotřebě je celosvětově snaha o její redukci, a to nejen v potravinách, kde množství soli mohou ovlivnit jen výrobci, ale také v pokrmech, které sami připravujeme.

Dokážeme-li snížit přívod soli, pak bychom mohli snížit i zdravotní rizika, která plynou z jejího nadměrného a dlouhodobého příjmu. My sami můžeme ovlivnit, kolik soli zkonzumujeme, tak se snažme o to, aby toto množství bylo co nejblíže doporučení, které nám Světová zdravotnická organizace vytvořila.  

Celý článek „Obsah soli v přílohách: věrtel, kopec, hora – nebo špetka?“ (PDF)

Autoři článku: Mgr. Filip Martiník, Mgr. Lenka Slobodníková, RNDr. Ondřej Zvěřina, Ph.D.,
                       Ústav ochrany a podpory zdraví, LF MU Brno

Zdroj: Společnost pro výživu