Bezpečnost potravin

Obsah pesticidů v citrusech a mátě

Vydáno: 23. 8. 2013
Autor: berankova1

dTest testoval oblíbené ingredience do nápojů – citróny, limetky a mátu.

Test byl zaměřen pouze na zjišťování obsahu pesticidů v citrónech, limetkách a mátě. Naměřené hodnoty byly porovnávány s platnými limity, které pro tyto chemické látky stanovila EU.

Citróny a máta vyhověly, avšak u limetek bylo v jednom případě nalezeno nepovolené množství pesticidu parathion-metyl. Tento pesticid je jedovatý a v limetkách ho bylo 5x více, než připouští legislativa EU.
(Poznámka: V ČR není povolen žádný přípravek s účinnou látkou parathion-metyl. Evropská komise rozhodla v roce 2003 o neschválení této účinné látky a o zrušení povolení všech přípravků na ochranu rostlin, které ji obsahují. Zásoby přípravků s touto látkou musely být spotřebovány nejpozději v roce 2004. Od konce roku 2004 tyto přípravky nesmějí být povoleny, distribuovány ani používány v zemích EU. Zdroj: SRS)

Rady pro nakupování a přípravu:
Pokud si kupujeme citróny nejen kvůli šťávě, ale chceme využít i jejich kůru, je lepší sáhnout raději po biocitrónech. Všechny biocitróny, které byly testovány, v sobě neměly ani stopu po pesticidech. Chemicky ošetřené citróny jsou vhodné na šťávu. Testy ukázaly, že ani důkladným mytím se zbytky chemického postřiku z kůry nedají spolehlivě odstranit.
Limetky mají takřka o polovinu méně vitaminu C než citróny. Z hlediska pesticidů se při tomto testování ukázal jejich nákup jako rizikovější. Na rozdíl od citrónů šlo omýváním odstranit z jejich kůry část ochranného chemického postřiku.

Související legislativa: Prováděcí nařízení komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny

dTest XX., 2013, č. 8, s. 25-31
Objednávka kopie článku