Bezpečnost potravin

Obsah niklu v margarínech polské výroby

Vydáno: 17. 1. 2013
Autor: sukova1

Skutečný obsah niklu pocházejícího z katalyzátorů většinou v Polsku překračuje stanovený limit. Z celkového nejvyššího denního přísunu niklu stanoveného CA dodávají margariny ca 1,4 %.

Nikl se používá jako katalyzátor hydrogenace při výrobě margarínu. Jeho zbytky mohou způsobit alergickou reakci.
Margarín je používán jako náhrada tuků obsahujících vysoké množství cholesterolu. Katalyzátorem reakcí potřebných při výrobě margarínu je nikl, u něhož bylo zjištěno, že má nepříznivý vliv na ledviny, růst, potlačuje imunitu a je kardiotoxický (podobně i jeho soli).

Vzhledem k tomu, že Polsko patří mezi země produkující margarín ve velké míře, stanovovali vědci z Technické univerzity v polském Lodži množství niklu u 10 druhů margarínu pomocí AAS (atomové absorpční spektroskopie). Pouze u tří z nich zjistili obsah niklu nižší, než je akceptovatelná hladina 0,2 mg/kg. U dvou se pohybovaly hodnoty na této hladině. Ze získaných hladin pak byla vypočítána možná denní dávka niklu za předpokladu, že člověk zkonzumuje 25 g margarínu za den. Pro výpočet byla použita průměrná hodnota naměřená v margarínech, a sice 0,4 mg/kg. Denní přísun niklu z margarínu je 0,01mg. (tj. 6,7% celkového příjmu v Polsku dle EU studie „EU Risk Assessment Report 2008). 

Pozn. podle Codex Alimentarius Commission 1995 (Sbírka mezinárodně uznávaných standardů) je horní hranice denního přísunu niklu potravinami 0,7 mg/den.

Materiál a metody
Byly analyzovány vzorky margarínů od různých dodavatelů v Lodži z období leden – březen 2010.
Nikl byl stanoven pomocí AAS. Všechna měření byla provedena v triplikátech. Hladiny niklu se výrazně lišily, ale nezávisle na typu balení (papír, plast), využití (mazání, pečení). Pouze 3 z 10 vzorků byly pod limitem.

Faktory ovlivňující množství niklu v margarínu
Množství niklu ovlivňuje typ a chemické složení původního materiálu pro výrobu margarínu – aditiva, antioxidanty, konzervační látky, barviva a ochucovadla; použité vybavení vyrobené z niklu případně přítomnost agresivních sloučenin (solí, kyselin).

Lodyga-Chruscinska E., Sykula-Zajac A., Olejnik D.: Detrmination of nickel in Polish brands of margarines.

Food Additives and Contaminants: Part B., 5, 2012, č. 4, s. 251-254.

Objednávka kopie článku

Související informace:
Alergie na nikl (2004)
Názor EFSA na bezpečnost niklu (2008)
Olovo a nikl z kávovarů v Belgii (2009)
Hodnocení zdravotních rizik niklu v pitné vodě (2010)