Bezpečnost potravin

Obsah kofeinu v produktech na rakouském trhu

Vydáno: 31. 1. 2013
Autor: sukova1

Přehled o obsahu kofeinu v kolových nápojích, kávě, energetických nápojích a koncentrátech, čajích a čajových nápojích, čokoládách a dalších potravinách.

Pro možnost posouzení příjmu kofeinu obyvatelstvem bylo na objednávku rakouského Oborového svazu průmyslu potravin a poživatin (Fachverband der Nahrungs- und Genussmittelindustrieanalyzováno 122 produktů rozdělených do 10 kategorií (kolové nápoje, ledové čaje a čaje, energetické nápoje a povzbuzující koncentráty „energy shots“, kávy, nápoje obsahující kávu, a také jogurty obsahující kávu, čokolády a ostatní) odebraných z rakouských supermarketů.

Analýza byla prováděna pomocí RP-HPLC se statistickým vyhodnocením. Ke kvantitativnímu vyhodnocení byly použity standardní roztoky kofeinu o koncentracích 0,5 až 1000 mg/l.

Testované kávy, nápoje obsahující kávu, kolové nápoje a čaje se vyznačují značným kolísáním obsahu kofeinu.

U kávy 3,6 až 80,4 mg/100 ml ve standardně připravených výluzích kávy, v kávách z jedné kavárny během 6 dní 54 až 117,5 mg/100 ml. Příčinou je rozdílný obsah kofeinu v kávových zrnech, rozdíly v procesu pražení a přípravy nápoje. V odkofeinovaných kávách byl zjištěn zbytek kofeinu: 3,8 – 4,3 mg/100 ml (literatura uvádí 1,3 až 5 mg/100 ml).

Vysoký obsah kofeinu byl zjištěn v koncentrátech „energy shots“ (doplňky stravy): 100 až 135 mg/100 ml.

Kolové nápoje vykazovaly obsah kofeinu  4,1 až 13,22,0 mg/100 ml (vysoký obsah byl stanoven u Red Bull cola a Pepsi light).

Energetické nápoje měly obsah kofeinu vyrovnaný (26,7 až 34,0 mg/100 g).

V černém čaji, kde byl obsah kofeinu stanovován po 3 resp. 6 minutách vyluhování, bylo zjišťováno 12,2 resp. 15,4 mg/100 ml. U čajů, které mohou být vyluhovány delší dobu (6 min) byl obsah kofeinu o 20 % vyšší, než při vyluhování 3 min. Podobné hodnoty byly získány u zeleného čaje (13 resp. 18,3 mg/100 ml).

Nelze opomenout ani ledové čaje, které vzhledem k obsahu čajových extraktů rovněž obsahovaly kofein (1,3 – 6,8 mg/100 ml).

V čokoládách bylo zjištěno množství kofeinu: 1,7 mg/100 g u Milka mléčná až 55,1 u „Pocket coffee“.


Ernährung, 36, 2012, č. 11, s. 460-467
Objednávka kopie článku