Bezpečnost potravin

Obracečka NYLON KITCHEN – nebezpečný výrobek

Vydáno: 22. 11. 2013
Autor: Ministerstvo zdravotnictví

Zpráva Ministerstva zdravotnictví o stanovení nebezpečného výrobku obracečka NYLON KITCHEN WARE COLLECTION.

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 80 odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

Obracečka NYLON KITCHEN WARE COLLECTION, ITEM NO:ZL-942
EAN: 7896005013304

Výrobce/Dovozce/Distributor/Země původu: neuvedeni / Čína
Prodejce: Thanh Tran, Náměstí Lužické 386/1, 408 01 Rumburk – Rumburk 1, IČ: 61559261, provozovna: tržnice Žitavská 72, 471 54 Cvikov

Popis výrobku: Jedná se o černou nylonovou širokou obracečku s rukojetí v kombinaci kovu a plastu. Obracečka je připevněna na kartonu s nápisy: NYLON KITCHEN WARE COLLECTION, MADE IN CHINA a návodem a popisem výrobku v angličtině. Na zadní straně je nalepená papírová etiketa s kódem výrobku (ITEM NO), čarovým (EAN) kódem a uvedením země původu.

Odůvodnění:  Laboratorními rozbory byla ve výluhu zjištěna přítomnost primárních aromatických aminů. Výrobek pro tento obsah primárních aromatických aminů nesplňuje požadavky závazných předpisů, a to článku 10 nařízení Komise (EU) č. 10/2011, o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami, ve spojení s odstavcem 2 přílohy II.  Bylo zjištěno, že se jedná o látku: 4,4´-diaminodifenylmethan (CAS No. 101-77-9) (s možnými karcinogenními účinky na lidský organismus zejm. na játra a štítnou žlázu) v množství 0,34 a 0,18 mg/kg. Dále byla zjištěna přítomnost anilinu (CAS No. 62-53-3) v množství 0,036 a 0,016 mg/kg, rovněž karcinogenní látky s možnými účinky zejm. na močový měchýř. Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že při styku tohoto výrobku s potravinami nebo připravovanými pokrmy může docházet k jejich kontaminaci karcinogenními látkami a následně k jejich konzumaci.

Zdroj:  Ministerstvo zdravotnictví