Bezpečnost potravin

Obnova Vědeckých panelů a Vědeckého výboru úřadu EFSA – veřejná výzva

Vydáno: 3. 2. 2023
Autor: KM EFSA

Výzva pro podávání žádostí: 1. února – 3. dubna 2023

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) zveřejnil výzvu k vyjádření zájmu (EFSA/E/2023/01) o členství ve Vědeckých panelech (Scientific Panels) a Vědeckém výboru (Scientific Committee) EFSA při jejich obnově v roce 2024. Tato příležitost je otevřena vědeckým odborníkům s příslušnou vědeckou odborností a motivací přispívat k ochraně zdraví lidí a zvířat, jakož i životního prostředí v Evropě, kteří by se rádi ucházeli o členství v jednom z 10 Vědeckých panelů úřadu EFSA nebo ve Vědeckém výboru. 

Základem činnosti úřadu EFSA jsou znalosti, zkušenosti a rozhodování externích vědeckých odborníků zapojených do činnosti úřadu EFSA. Vědecké panely úřadu EFSA jsou odpovědné za většinu hodnocení prováděných tímto úřadem. Každý z deseti panelů se věnuje jiné oblasti potravinového a krmivového řetězce. Vědecký výbor má za úkol podporovat činnost panelů v oblasti průřezových vědeckých otázek. Zaměřuje se na vypracování harmonizovaných metodik hodnocení rizik v oblastech, v nichž dosud nejsou definovány přístupy platné pro celou EU. 

Vědecký výbor a panely EFSA se skládají z vysoce kvalifikovaných, nezávislých vědeckých odborníků, kteří se zavázali provádět vědecká hodnocení a vyvíjet související metodiky hodnocení. Členství v těchto uskupeních se obnovuje na základě důkladného a transparentního výběrového řízení každých pět let, přičemž následující obnovení proběhne v roce 2024. 

Níže naleznete hlavní informace pro snazší orientaci:

  • Výzvu a online formulář žádosti na webových stránkách úřadu EFSA

Výzva k vyjádření zájmu o členství ve Vědeckých panelech a Vědeckém výboru úřadu EFSA 2023 – Kariéra v úřadu EFSA (europa.eu)

  • Výzva pro podávání žádostí: 1. února – 3. dubna 2023

     

Proč se stát expertem EFSA? Vstup do Vědeckého výboru nebo panelů EFSA je jedinečnou příležitostí pracovat s některými z nejlepších odborníků v Evropě, rozšířit svou síť a pokročit ve své kariéře v multidisciplinární, inkluzivní a flexibilní organizaci. 

Jak se vybírají odborníci? Výzva k podávání žádostí je vyhlášena rok před obnovením. Po důkladném výběrovém řízení Správní rada úřadu EFSA nominuje odborníky na základě užšího výběru předloženého výkonným ředitelem úřadu EFSA. 

Více můžete zjistit na stránkách EFSA nebo prostřednictvím návodných informačních materiálů:

 

Pokud máte zájem přispět k budoucnosti vědy a hrát nějakou roli v připravenosti úřadu EFSA na budoucnost, nezapomeňte tyto příležitosti zvážit nebo šířit informace ve svém okolí. 

Věříme, že tato příležitost může být užitečnou výměnou profesionálních zkušeností a zároveň přispěje k rozvoji kapacity vědeckého hodnocení a odborné komunity v EU.

Zdroj: EFSA