Bezpečnost potravin

Objasnění požadavků na nutriční údaje a na údaje u mletého masa

Vydáno: 22. 2. 2012
Autor: Ing. Irena Suková

Komise vysvětluje nejasnosti v nařízení 1169/2011/EU ohledně povinného uvádění RDA pro vitaminy a minerální látky, a nejasnosti u údajů pro mleté maso.

Členové Asociace federací malých a středních podniků – UEAPME (Union Européenne de l’Artisanat et des Petites et Moyennes Enterprises = European Union of Crafts and Small and Medium-sized Enterprises) žádali Komisi o objasnění, zda uvedení nutričního značení pro vitaminy a minerální látky bude dobrovolné u běžných potravin, ale povinné v případě použití nutričního nebo zdravotního tvrzení, a dále jak se vyjadřuje nutriční údaj ve vztahu k denním doporučeným dávkám RDA.
Komise uvádí, že podle článku 32(2) nařízení 1169/2011 se bude vždy povinně požadovat uvádění údajů o živinách (energie, nasycené tuky, sacharidy, cukry, bílkoviny a sůl), a sice na 100 g nebo 100 ml. Vedle toho článek 32(3) požaduje, aby v případě vitaminů a minerálních látek (vyjmenovaných v příloze) byl uveden procentní podíl z referenční dávky RDA, a také množství příslušné mikroživiny ve 100 g nebo 100 ml.
Dotaz členů UEAPME se dále týkal kriterií pro mleté maso v příloze VI část BI a označování podle požadavků v části B2 (procentní vyjádření tuku a uvedení poměru kolagen/bílkovina). Bude průměrný spotřebitel vědět, co znamenají uvedené hodnoty obsahu tuku a poměru kolagen/bílkoviny, zda jsou nízké či vysoké?
Dotazy se týkaly i toho, zda v případech podle části B3 (specifikace dalších druhů mletého masa národními orgány) se může požadavek na označování podle B2 vypustit a uvádět podíl tuku a vaziva jako dříve.
Komise odpovídá, že údaje požadované v části B2 se musí uvést i v případech regulovaných podle části B3. Tzn. i v případě stanovení jiných národních kriterií složení určitých mletých mas, musí být vždy na výrobku uveden obsah tuku a poměr kolagen/bílkovina.


EU Food Law, 2012, č. 519, s. 9-10