Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Objasnění požadavků na nutriční údaje a na údaje u mletého masa do kategorie

Nutriční značení > Nutriční značení> Značení potravin - Archiv> Značení potravin - Archiv
Značení potravin - Archiv > Značení potravin - Archiv> Potravinářství - Archiv
Aktuality legislativa > Aktuality legislativa
Aktuality > Aktuality

Objasnění požadavků na nutriční údaje a na údaje u mletého masa

Vydáno: 22.2.2012
Tisk článku
Autor: Ing. Irena Suková
Komise vysvětluje nejasnosti v nařízení 1169/2011/EU ohledně povinného uvádění RDA pro vitaminy a minerální látky, a nejasnosti u údajů pro mleté maso.
Členové Asociace federací malých a středních podniků - UEAPME (Union Européenne de l’Artisanat et des Petites et Moyennes Enterprises = European Union of Crafts and Small and Medium-sized Enterprises) žádali Komisi o objasnění, zda uvedení nutričního značení pro vitaminy a minerální látky bude dobrovolné u běžných potravin, ale povinné v případě použití nutričního nebo zdravotního tvrzení, a dále jak se vyjadřuje nutriční údaj ve vztahu k denním doporučeným dávkám RDA.
Komise uvádí, že podle článku 32(2) nařízení 1169/2011 se bude vždy povinně požadovat uvádění údajů o živinách (energie, nasycené tuky, sacharidy, cukry, bílkoviny a sůl), a sice na 100 g nebo 100 ml. Vedle toho článek 32(3) požaduje, aby v případě vitaminů a minerálních látek (vyjmenovaných v příloze) byl uveden procentní podíl z referenční dávky RDA, a také množství příslušné mikroživiny ve 100 g nebo 100 ml.
Dotaz členů UEAPME se dále týkal kriterií pro mleté maso v příloze VI část BI a označování podle požadavků v části B2 (procentní vyjádření tuku a uvedení poměru kolagen/bílkovina). Bude průměrný spotřebitel vědět, co znamenají uvedené hodnoty obsahu tuku a poměru kolagen/bílkoviny, zda jsou nízké či vysoké?
Dotazy se týkaly i toho, zda v případech podle části B3 (specifikace dalších druhů mletého masa národními orgány) se může požadavek na označování podle B2 vypustit a uvádět podíl tuku a vaziva jako dříve.
Komise odpovídá, že údaje požadované v části B2 se musí uvést i v případech regulovaných podle části B3. Tzn. i v případě stanovení jiných národních kriterií složení určitých mletých mas, musí být vždy na výrobku uveden obsah tuku a poměr kolagen/bílkovina.


EU Food Law, 2012, č. 519, s. 9-10

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021