Bezpečnost potravin

Obilniny bez mykotoxinů? Inteligentní nástroj pro zabezpečení potravinového řetězce

Vydáno: 3. 5. 2019
Autor: CORDIS

Informace o projektu "MyToolBox" financovaném EU

Foto: Shutterstock

Iniciativa EU dosáhla významného pokroku v boji proti toxickým látkám kontaminujícím úrodu.

Mykotoxiny jsou toxické sloučeniny produkované různými druhy mikroskopických hub a představují jeden z hlavních celosvětových problémů. Plísně produkující mykotoxiny rostou na rozmanitých potravinách (např. na obilovinách, sušeném ovoci, ořechách a koření), většinou v teplém a vlhkém prostředí. Mykotoxiny ohrožují zdraví lidí a zvířat, a také způsobují každoroční značné ztráty v zemědělství a průmyslu. Nežádoucí účinky těchto látek se pohybují od akutní otravy, přes imunitní nedostatečnost až po rozvoj nádorových onemocnění. Efektivní strategie snižování jejich výskytu jsou zásadní pro zajištění bezpečnosti potravin a krmiv, a také pro udržitelné hospodaření.  

Cílem EU financovaného projektu MyToolBox je dosažení potenciálu ušetřit desítky milionů eur ročně redukcí ztrát úrody a také snížení dietární expozice mykotoxinům. Ve zprávě jsou shrnuty hlavní výsledky projektu od jeho uvedení v roce 2016: „Masivní snížení mykotoxinové zátěže v  sušených lihovarských výpalcích s rozpustným podílem (DDGS – dried grains with solubles) díky senzoru, který indikoval mykotoxinovou kontaminaci zrn v silech; a také výrazné zlepšení biokontroly šíření aflatoxinů v praxi.“

Alternativní využití kontaminovaných plodin

Projektový koordinátor prof. Rudolf Krska uvádí ve videu zveřejněném v článku: „Tým projektu MyToolBox usiluje o přístup z pole na vidličku a také zvažuje možnosti bezpečného využití kontaminovaných produktů.“ Ve spolupráci s projektovým partnerem BIOMIN Holding GmbH se týmu MyToolBox podařilo snížit vysoký výskyt mykotoxinů při výrobě biopaliv a při fermentaci vedlejších produktů, jako jsou lihovarské výpalky (DDGS) přidávané do krmiv pro hospodářská zvířata. Vedlejší produkty výroby bioetanolu, zejména právě DDGS, představují průmyslově a zemědělsky konkurence schopnou cennou složku krmiv, kterou lze částečně nahradit drahý krmný protein. Zajištěním vyšší kvality DDGS, bez přítomnosti mykotoxinů, by se mohl zvýšit výnos v bioetanolovém průmyslu. Chovatelé hospodářských zvířat by zároveň mohli zlepšit zdraví a kondici svého dobytka.

Včasné varování

Pro manažery a správce obilných sil partneři projektu vyvinuli senzory měřící teplotu, vlhkost a hladinu CO2, které by mohly být využity společně s modely z Cranfieldské univerzity k predikci plísňové kontaminace v silech. Manažerům sil by tyto senzory mohly sloužit jako systém včasného varování při potenciálním zvýšení hladin mykotoxinů.

Probíhající projekt MyToolBox (Safe Food and Feed through an Integrated ToolBox for Mycotoxin Management) byl vytvořen, aby vyvinul předsklizňová a posklizňová opatření pro snížení mykotoxinové kontaminace v celém potravinovém a krmivovém řetězci na webové platformě. Projekt se zaměřuje na drobnozrnné obilniny, kukuřici, arašídy a sušené fíky, které jsou relevantní v zemědělských podmínkách EU a Číny. Leták na webových stránkách projektu uvádí: „Nástroj je vyvíjen tak, aby zajistil zemědělcům předsklizňová doporučení. Postupně bude nástroj rozšířen o poskytování interaktivních doporučení pro skladování obilí a také o poradenství o nových technologiích mletí pro minimalizaci přenosu mykotoxinů do potravin.“ 

Pro více informací navštivte webové stránky projektu MyToolBox: http://www.mytoolbox.eu/

Autorka překladu: Ing. Nikol Modráčková, ČZU Praha

 

Zdroj: https://cordis.europa.eu/news/rcn/130542/en

Související termíny

Ze slovníku Bezpečnost potravin A-Z portálu Bezpečnosti Potravin (klikněte pro zobrazení termínů):