Bezpečnost potravin

Obezřetnost je na místě

Vydáno: 28. 5. 2013
Autor: SVS ČR

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 28. 5. 2013.

Leckdo vnímá státní veterinární dozor, tedy Státní veterinární správu, jako toho, kdo brání naše státní území před zavlečením všech možných nákaz, a bude mít pravdu.
Ale podílet se na ochraně může přece každý! Například tím, že bude brát vážně informace o územích, kde se vyskytuje například slintavka a kulhavka, vzteklina, klasický mor prasat a celá řada dalších nákaz. Zejména těch, kterých je naše země prostá.
Pozor tedy například při cestování do Turecka, kde jsou stále hlášena ohniska slintavky a kulhavky či vztekliny.  Podobné to je na Balkáně, kde jsou ohniska vztekliny v Řecku nebo Rumunsku, kde navíc je opět hlášena infekční anémie koní. Ve Francii se opět vyskytla tuberkulóza u skotu, ve Španělsku nízce patogenní aviární influenza (ptačí chřipka), v Maďarsku též infekční anémie koní. V Polsku tuberkulóza skotu, leukóza skotu a opět vzteklina.
Zejména vzteklinu nelze brát na lehkou váhu, vyskytuje se v bezprostředním okolí ČR, naposledy to bylo na Slovensku, nyní opět v Polsku. Dokonce Státní veterinární správa uvažuje, přiblížily-li by se výskyty k našim hranicím, že bychom se opět vrátili k letecké vakcinaci lišek, ty jsou totiž rezervoárem této nákazy, která je pro člověka smrtelná.
Proto také Státní veterinární správa upozorňuje na dovozy chovných zvířat vnímavých na vzteklinu z Polska či Slovenska, tj. psů a koček, o nelegálních dovozech nemluvě, to se přece nesmí! Riziko zavlečení této nákazy je opravdu reálné. Naposledy jsme na tuto skutečnost upozorňovali v březnu. Zejména se to týká těch, kdo by chtěli „zachránit“ z takovýchto zemí opuštěné psy. Dovoz je možný jedině tehdy, když jsou psi, popřípadě kočky, prokazatelně vakcinováni proti vzteklině!!

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS

Zdroj: SVS ČR