Bezpečnost potravin

O značku kvality KLASA přišla PERNERKA MOUKA

Vydáno: 21. 5. 2019
Autor: SZIF

Tisková zpráva SZIF ze dne 21. 5. 2019O značku kvality KLASA přišla PERNERKA MOUKA – Pohanková celozrnná jemná výrobce MLÝN PERNER SVIJANY, spol. s r.o. Kontrola Státní zemědělské a potravinářské inspekce zjistila, že výrobek obsahoval nedeklarovaný obsah lepku.

KLASA je prestižní ocenění, které se uděluje jen prověřeným kvalitním potravinářským a zemědělským výrobkům. Ty musí splňovat platné legislativní požadavky a nadstandardní kvalitativní kritéria. Nároky pro udělení značky jsou přísnější než běžné hygienické a potravinářské legislativní požadavky. Vlastníkem a gestorem značky je Ministerstvo zemědělství, Státní zemědělský intervenční fond ji administruje.

Pokud dozorová organizace (Státní zemědělská a potravinářská inspekce nebo Státní veterinární správa) zjistí jakoukoli nesrovnalost, okamžitě situaci řešíme. V případě závažného pochybení se značka odebírá a informujeme veřejnost.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce při laboratorním vyšetření oceněného výrobku PERNERKA MOUKA – Pohanková celozrnná jemná prokázala přítomnost nedeklarovaného lepku. Na etiketě tento údaj chybí, spotřebitel se tak právem domnívá, že potravina předmětný alergen neobsahuje. Výrobce tím porušil legislativní požadavky a také se dopustil klamání spotřebitele.

Za toto vážné porušení byla uvedenému výrobku značka kvality KLASA odebrána a výrobce MLÝN PERNER SVIJANY, spol. s r.o. byl vyzván k neprodlenému odstranění loga. Tento výrobek byl stažen z trhu a výrobci byla dána nápravná opatření, která splnil, konkrétně upravil technologii výroby.

Na kontrolu oceněných výrobků klademe velký důraz. Pokud dojde k odebrání značky, je to pro zákazníka důkaz, že o ni pečujeme a staráme se, aby se parametry, za které byl výrobek ohodnocen, neměnily. Udělením značky posouzení kvality nekončí, ale naopak začíná.

Při jakékoli pochybnosti v souvislosti s oceněnými výrobky se mohou spotřebitelé, ať už se jedná o značky KLASA, Regionální potravina nebo BIO, obrátit na naši infolinku info@eklasa.cz. Každý podnět obratem řešíme a předáváme dozorovým orgánům k prošetření. Naším cílem je zajišťovat, aby v portfoliu oceněných výrobků byly jen skutečně maximálně kvalitní výrobky.

Vladimíra Nováková
Tisková mluvčí

Státní zemědělský intervenční fond je akreditovanou platební agenturou pro provádění opatření Společné zemědělské politiky a Společné rybářské politiky financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu. Je zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů. V současné době SZIF administruje režimy podpor 1. a 2. pilíře Společné zemědělské politiky. Konkrétně se jedná o přímé platby, tržní opatření a Program rozvoje venkova. SZIF rovněž administruje značky kvalitních potravin KLASA, Regionální potravina a BIO.

Zdroj: SZIF