Bezpečnost potravin

O výsledcích kontroly hospody ve Středočeském kraji

Vydáno: 10. 6. 2015
Autor: SVS

Tisková zpráva SVS ze dne 10. 6. 2015.

Kontrola Státní veterinární správy (SVS) v zařízení stravovacích služeb Česká hospoda v Domašíně u Vlašimi zjistila stopy výskytu hlodavců ve skladu potravin a v kuchyni. Zjištěny byly také další nedostatky – špína, plíseň, prošlé produkty a vejce neznámého původu. Provozovateli podniku bude za výše uvedená zjištění udělena sankce. Případy týkající se provozní hygieny byly předány Státní zemědělské a potravinářské inspekci (SZPI) k došetření. Od začátku letošního roku dosud zkontrolovala SVS okolo 3500 stravovacích provozoven, závady zjistila u 15 procent kontrol.

Při kontrole provedené úředními veterinárními lékaři Krajské veterinární správy SVS pro Středočeský kraj 3. června byl zjištěn myší trus na podlaze a stole ve skladu potravin. Trus hlodavců se však nacházel také v kuchyni, konkrétně na kanystru s fritovacím olejem a na pracovním stole.

Dále byly zjištěny nečistoty v kuchyni svědčící o dlouhodobě zanedbávaném úklidu prostoru. Na podlaze i kuchyňském zařízení se nacházela zašlá špína, na mycím dřezu byla plíseň.

V lednicích se nacházely smyslově změněné potraviny (s nárůstem plísně) a prošlým datem použitelnosti a minimální trvanlivosti. K přípravě pokrmů byla používána neoznačená vejce (zajištěno 102 kusů), na něž nebyly předloženy žádné nabývací doklady.

Za porušení zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích lze provozovateli uložit pokutu až do výše 50 000 000 Kč.

SVS má od začátku letošního roku jako novou kompetenci také kontroly zařízení stravovacích služeb, respektive prostor, kde se v těchto zařízeních zachází s potravinami živočišného původu.  Doposud úřední veterinární lékaři SVS zkontrolovali zhruba 3500 podniků. V 15 procentech případů byly zjištěny závady. Ty se nejčastěji týkají sledovatelnosti potravin (19 % případů), označování potravin (15 %), prošlých dat použitelnosti (10 %)  či nedostatků při skladování surovin a potravin (10 %).

Obecně lze říci, že v „zázemí“ stravovacích zařízení panuje nejen rozdílná úroveň osobní a provozní hygieny, ale existují i velké rozdíly v dodržování požadavků na skladování a sledovatelnost potravin apod. Nejlepší podmínky se zpravidla vyskytují v restauracích nejvyšší kategorie, zatímco ve stravovacích zařízeních nižších cenových skupin jsou podmínky často zcela nevyhovující. 

Mgr. Petr Pejchal
Tiskový mluvčí SVS

Zdroj: SVS