Bezpečnost potravin

O aviární influenze od 1. 11. 2012 jen ve vyhlášce

Vydáno: 30. 10. 2012
Autor: SVS ČR

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 30.10.2012

Dnem 1. listopadu nabývá účinnosti vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemisťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, do které jsou vtěleny mimo jiné i povinnosti chovatelů pokud jde o riziko aviární influenzy neboli ptačí chřipky. Vyhláška č. 342/2012 Sb. nahradí mimořádná veterinární opatření (MVO) ze dne 4. 9. 2007 a proto Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy zrušuje ke dni 1. 11. 2012 mimořádná veterinární opatření ze dne 28. 6. 2007, č.j. 1013/2007/RED, ve znění mimořádných veterinárních opatření ze dne 4. 9. 2007, č.j. RED/1424/2007, která byla vydána z důvodů nebezpečí zavlečení a rozšíření vysoce patogenní aviární influenzy způsobené virem typu A, subtypu H5N1 na území České republiky.

Cílem těchto opatření bylo a je zajistit systém včasného odhalení výskytu ptačí chřipky a zabránit šíření a přenosu viru z volně žijících ptáků na domácí drůbež. V praxi to znamená, že chovatelé drůbeže jsou povinni sledovat zdravotní stav chované drůbeže a krajské veterinární správě hlásit každé podezřelé snížení příjmu potravy, vody, snášky, vyšší úhyny apod. Protože k přenosu chřipkových virů u drůbeže dochází především trusem, mají chovatelé povinnost minimalizovat kontakt chované drůbeže s volně žijícími ptáky a minimalizovat riziko kontaminace krmiva a napájecí vody trusem volně žijících ptáků prostřednictvím přístřešků apod.

Státní veterinární správa pečlivě sleduje nákazovou situaci jak v chovech drůbeže tak i u volně žijících ptáků. Z těchto sledování jasně vyplývá, že chřipkové viry v ptačí populaci v přírodě stále cirkulují a proto riziko přenosu nákazy do chovů drůbeže je stále aktuální. Při jakémkoli podezření jsme s to přijmout odpovídající opatření. Nicméně považujeme za vhodné chovatelům připomenout, aby dodržovali preventivní opatření tak, jak bylo uvedeno v mimořádných veterinárních opatřeních a nyní od listopadu ve vyhlášce č. 342/2012 Sb. Tato opatření minimalizují riziko vzniku a šíření i dalších nákaz, které mohou být nebezpečné jak pro drůbež, tak v některých případech i pro člověka. A proto se určitě vyplatí.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS

SVS ČR