Bezpečnost potravin

Nutrivigilance – zpráva za rok 2021

Vydáno: 18. 3. 2022
Autor: CZVP SZÚ

Zpráva Centra zdraví, výživy a potravin SZÚ

Systém Nutrivigilance, jehož podstatou je sběr a analýza informací nežádoucích zdravotních účinků (primárně neinfekčního původu) po konzumaci vybraných druhů potravin, funguje v ČR pro širokou veřejnost prostřednictvím webového portálu ( http://nutrivigilance.szu.cz/ ) od roku 2015. Do systému bylo za rok 2021 nahlášeno celkem 13 případů nežádoucích účinků (NÚ) po konzumaci potravin vč. doplňků stravy (DS). 

Kromě jedno případu se všechna hlášení týkala dospělých osob. Po konzumaci těch potravin, na které se systém primárně zaměřuje, se vyskytly reakce především související s gastrointestinálním traktem (nevolnost, zvracení, bolest břicha, křeče, průjem…), dále kožní reakce (toxoalergický exantém) a v jednom případě šlo o vážnou celkovou systémovou reakci (nevolnost, točení hlavy, malátnost, zvracení, průjem) končící bezvědomím, a to v důsledku otravy po požití DS s obsahem amygdalinu.

11 hlášení v roce 2021 pocházela od přímých spotřebitelů, dva případy pak od odborných zdravotnických pracovníků (lékaři).

Čtyři případy byly vzhledem k jejich charakteru (podezření na infekční onemocnění) předány do kompetence pracovníkům hygienických stanic (KHS), nebo na ně byl samotným spotřebitelům předán kontakt.

Silná příčinná souvislost (PS) byla vyhodnocena u šesti hlášených případů – DS s amygdalinem; DS s vitaminem C, zinkem a echinaceou; DS na podporu zraku s obsahem minerálních látek a vitaminů; DS pro zdravé cévy a zmírněni pocitu těžkých nohou; kojeneckou výživu při alergii na bílkovinu kravského mléka a jemné pečivo z lineckého těsta.

Speciální opatření byla realizována stran SZÚ‒CZVP v součinnosti s orgány ochrany veřejného zdraví (OOVZ) a kontrolním orgánem (SZPI) pouze v závažném případě otravy amygdalinem. Nebezpečný výrobek byl předán do systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF) a kompletní informace o případu byly předány i příslušnému kompetentnímu orgánu na Slovensku odkud DS pocházel. SZÚ‒CZVP vydalo o tomto případu na webu i samostatnou aktualitu.

Jednotlivé případy spolu nesouvisely a u nikoho nedošlo k  trvalému poškození zdraví, přestože v jednom případě byl spotřebitel vážně na životě ohrožen.

Celá zpráva NUTRIVIGILANCE 2021 je zde:
Final_Zprava_2021.pdf Final_Zprava_2021.pdf (1.62 MB)

Mgr. S. Bischofová
prof. J.Ruprich, CZVP SZÚ, 18.3.2022

Zdroj: SZÚ