Bezpečnost potravin

Nutrivigilance – zpráva za rok 2019

Vydáno: 9. 4. 2020
Autor: Centrum zdraví, výživy a potravin SZÚ

Zpráva Centra zdraví, výživy a potravin SZÚ

Systém Nutrivigilance, jehož podstatou je sběr a analýza informací nežádoucích zdravotních účinků (primárně neinfekčního původu), po konzumaci vybraných druhů potravin, funguje v ČR pro širokou veřejnost prostřednictvím webového portálu (http://nutrivigilance.szu.cz/) od roku 2015. Zveřejňujeme zprávu za rok 2019. V loňském roce bylo nahlášeno 20 případů. Zpráva shrnuje také data za posledních 5 let.

Za dobu 5letého fungování systému Nutrivigilance v ČR v praxi bylo zaznamenáno 98 případů nežádoucích účinků v souvislosti s konzumací potravin. Přesněji 36 % z nich se týkalo doplňků stravy a 62 % potravin. Zbývající 2 % hlášení představovaly zdravotnické prostředky, které spadají do kompetence SÚKLu, kam byly postoupeny. V ČR má možnost široká veřejnost (nejen odborná, ale i laická) se dobrovolně podělit o své negativní zkušenosti po konzumaci potravin/DS. To vysvětluje skutečnost, že průměrně každé třetí hlášení, které obdrží pracovníci CZVP-SZÚ, je předáno do kompetence hygienickým stanicím, či jiným institucím, k podrobnějšímu šetření. Doposud zaznamenaná hlášení měla široké spektrum závažnosti od „anekdotické“ až po zdravotně významné. U nikoho nedošlo (na základě sebehodnocení) k vážnému poškození zdraví. Osobám, které uvedly, že u nich po konzumaci potraviny/DS přetrvávaly zdravotní obtíže, byla vždy doporučena návštěva lékaře. Pokud byla u případů vyhodnocena silná příčinná souvislost, bylo z hlediska případných preventivních opatření rozhodující, zda se jednalo o individuální reakci a první hlášení v historii systému Nutrivigilance v ČR, nebo (by) šlo o problém, který by se mohl objevit u významného počtu občanů. Zatím nebylo nutné provést specifická celoplošná opatření (s výjimkou šarže lososa v r. 2016, kdy byl vydán zákaz prodeje a informace byla předána i do systému RASFF). CZVP-SZÚ pravidelně pro spotřebitele uveřejňuje aktuality (web SZÚ, web Nutrivigilance, soc. síť Facebook), kde mohou najít užitečné informace týkající se oblasti nutrivigilance a případů ze systému Nutrivigilance. Od zahájení fungování systému jich bylo publikováno přes 15. Pravidelně probíhá výměna informací přes newslettery s ostatními zeměmi, v nichž funguje podobný systém jako v ČR.

Celý dokument je k dispozici zde:

Final_Zprava_2019.pdf Final_Zprava_2019.pdf (1.61 MB 09.04.2020 12:45)

Mgr. S.Bischofová, prof. J.Ruprich, CZVP Brno, 9.4.2020

 
Zdroj: SZÚ