Bezpečnost potravin

Nutrivigilance – souhrn aktivit za rok 2016

Vydáno: 21. 2. 2017
Autor: SZÚ, CZVP

Centrum zdraví, výživy a potravin SZÚ zveřejnilo zprávu o systému Nutrivigilance za rok 2016.

Systém Nutrivigilance, jehož podstatou je sběr a analýza informací nežádoucích zdravotních účinků (neinfekčního původu) po konzumaci vybraných druhů potravin, funguje v ČR od roku 2015. Za tu dobu bylo v systému zaznamenáno přes 40 hlášených případů. Podrobnější informace o hlášeních za minulý rok jsou shrnuty ve zprávě za rok 2016. 

Do systému bylo za rok 2016 nahlášeno celkem 26 případů zdravotních potíží po klasických potravinách a doplňcích stravy. Po konzumaci těch, na které se systém primárně zaměřuje, se vyskytly reakce typu vyrážky a svědění pokožky, bolesti za hrudní kostí, bušení srdce, bolesti hlavy, pálení v krku, bolesti v oblasti horních cest dýchacích, pálení žáhy, pálení a bolest žaludku, jícnu, pálení dásní a citlivost zubů, brnění jazyka, zčernání jazyka, krvácení z nosu aj. Jednotlivé případy spolu nesouvisely a kromě 1 případu, kdy byla příčinná souvislost vyhodnocena jako nepravděpodobná, vždy po vyřazení potraviny potíže u konzumentů vymizely a u nikoho nedošlo (na základě sebehodnocení) k vážnému, ani nevratnému poškození zdraví. 9 případů hlásila odborná veřejnost (pracovníci krajských hygienických stanic, dále jen KHS), 17 přímí spotřebitelé. 11 případů vzhledem k jejich charakteru (podezření na infekční alimentární onemocnění; podnět na kontrolu provozovny, kde se po konzumaci jídla u spotřebitele objevil zdravotní problém) bylo předáno k prošetření do kompetence orgánů ochrany veřejného zdraví. Šetření pracovníků KHS následně ukázala, že 7 z těchto 11 podnětů bylo podáno oprávněně a výrobci potravin, či provozovatelé podniku byli sankcionováni a zjištěné nedostatky musely být odstraněny.

Celá zpráva je dostupná zde: Nutrivigilance_2016.pdf Nutrivigilance_2016.pdf (1,50 MB)

S. Bischofová a J.Ruprich
Brno, 20.2.2017

Zdroj: SZÚ