Bezpečnost potravin

Nutrivigilance: o informačním systému se dozví veřejnost i v čekárnách ordinací a lékárnách

Vydáno: 18. 10. 2016
Autor: SZÚ

Informace SZÚ ze dne 18. 10. 2016.

Nutrivigilance je systém sběru informací o negativních zdravotních efektech neinfekčního původu po konzumaci potravin. Během letních měsíců byla přípravena informační kampaň, která bude realizována na podzim. Cílem akce je zvýšit povědomí široké veřejnosti o možnosti sdílet nežádoucí zdravotní reakce po konzumaci vybraných druhů potravin, a to prostřednictvím jejich nahlášení do systému Nutrivigilance. Od začátku roku systém zaznamenal 15 nových online hlášení, což je o 4 online hlášení více, než bylo za celý loňský rok. Povědomí o existenci systému roste. Věříme, že díky kampani bude ještě větší.      

Česká veřejnost bude mít možnost se od října tohoto roku setkat s novým informačním letáčkem o systému Nutrivigilance, a to na 4540 místech po celé České republice. Konkrétně se bude jednat o 2350 čekáren praktických lékařů, 170 diabetologů, 420 gynekologů. Distribuce letáku bude zahrnovat i 1600 lékáren.

Součástí propagace je zároveň i informační kampaň v médiích, a to jak pro laickou, tak odbornou veřejnost. Některé články vysvětlující smysl tohoto systému, včetně popisu dosavadních výsledků, byly již otištěny (časopis Maximum, magazín Alphega, časopis Sortiment, Časopis českých lékárníků). Další na uveřejnění čekají, např. v časopise Výživa a potraviny.

Od letošního léta systém Nutrivigilance zaznamenal 7 nových hlášení. 2 jsme obdrželi od odborníků (pracovníci hygienických stanic), 5 ohlásili samotní spotřebitelé. Jednalo se o případy s podezřením na infekční alimentární onemocnění, či s přímým požadavkem na kontrolu prodejny/výrobce, tedy mimo cíl systému. Ale i s těmito informacemi se dál pracuje. Byly předány příslušným krajským hygienickým stanicím, které mají tuto činnost ve své kompetenci, k došetření. Příčinná souvislost u případu hlášeném od odborníků -hlásili nežádoucí účinek (pálení v hrdle) u ženy po vypití nápoje určeného pro sportovce s obsahem kofeinu a L-karnitinu – byla systematickým hodnocením klasifikována jako nepravděpodobná (0 – 33 %). U dalšího případu, gastrointestinálních obtíží (průjem, bolest a křeče břicha) u ženy po konzumaci kousků uzeného lososa, ve kterém byli nalezeni parazitičtí červi (Anisakis simplex), byla naopak příčinná souvislost vyhodnocena jako velmi pravděpodobná (90 – 100 %). Byl vydán zákaz prodeje společnosti nabízející tento výrobek a informace byla nahlášena i do mezinárodního systému varování pro potraviny a krmiva (RASFF).

O dalších novinkách a událostech Vás budeme dále informovat.
Domovská stránka portálu NUTRIVIGILANCE: http://nutrivigilance.szu.cz/.

Mgr. S. Bischofová a prof. J. Ruprich
Brno, 18.10.2016

Zdroj: SZÚ