Bezpečnost potravin

Nutriční hodnota potravin

Vydáno: 27. 2. 2009
Autor:

Téměř pro 1 300 potravin jsou uvedeny hodnoty 19 nutričních faktorů. Kontakt na online databázi nutričního složení potravin v USA.

Národní zemědělská knihovna Ministerstva zemědělství USA (USDA–NAL) zajišťuje pro spotřebitele srozumitelné online informace o potravinách a výživě. Z online databáze nutričního složení potravin bylo vybráno téměř 
1 300 nejběžnějších potravin, u kterých byly hodnoty 19 nutričních faktorů zpracovány do samostatného přehledu (viz příloha) a ten byl publikován v Home and Garden Bulletin No. 72.
 
V úvodní části publikace jsou uvedeny odkazy na další zdroje informací o potravinách. Je to např.:

– Průběžně aktualizovaná databáze USDA o nutričním složení potravin: www.nal.usda.gov/fnic/foodcomp/

 – Dietetická doporučení pro Američany a potravinová pyramida: www.usda.gov/cnpp
 – Značení potravin: http://vm.cfsan.fda.gov/label.html
 – Informace o potravinách a výživě: www.nal.usda.gov/fnic/
 – Další zdroje informací: www.nutrition.gov
 
Příloha: Nutriční hodnota potravin (pdf, 737 kB, 103 stran)
 
Zdroj: Functional Ingredients (March 2009)