Bezpečnost potravin

Nutnost předcházení kontaminace drůbeže patogenním kampylobakterem

Vydáno: 4. 3. 2006
Autor:

Za kritické body kontaminace drůbeže kampylobakterem byly označeny přepravní klece a fáze škubání.

Pracovníci Výzkumné zemědělské služby při americkém ministerstvu zemědělství (US ARS) identifikovali dvě nejdůležitější místa v produkčním řetězci drůbeže, kde může docházet ke kontaminaci patogenní bakterií Campylobacter. Campylobacter způsobuje u člověka středně až silně těžká průjmová onemocnění a vyvolává teploty, někdy může alimentární nákaza vyústit i v sekundární neurologické problémy známé jako Guillian-Barré syndrom. Protože se tyto bakterie běžně vyskytují v ztrávicím traktu vepřů, hovězího dobytka a drůbeže, velice snadno se usazují na nákladních autech a dalších dopravních prostředcích, kterými je drůbež přepravována do zpracovatelských závodů. Zdrojem mohou být i klece, v kterých je živá drůbež po dobu transportu dlouhodobě přechovávána. Výskyt kampylobakteru během transportu a zpracování je možno redukovat jednoduchými opatřeními, která ale nejsou vždy jednoduše proveditelná. Mikrobiologové ARS vyhodnotili úlohu transportních klecí a škubání poražené drůbeže jako kritické body pro výskyt kontaminace brojlerů a jatečných těl patogenem Campylobacter. Bylo zjištěno, že výkaly kampylobakter-pozitivní drůbeže mohou kontaminovat peří a kůži kampylobakter-negativní drůbeže umístěné ve stejné přepravní kleci. Sušením klecí po dobu 48 hodin před opětovným použitím se výskyt kampylobakteru sice dramaticky sníží, protože je ale tento postup ekonomicky a logisticky nepraktický, je třeba nalézt jiný způsob jejich snadnějšího čištění. Druhým kritickým bodem, kdy může docházet ke zvýšení kontaminace je škubání drůbeže. Bylo prokázáno, že zvýšení je způsobeno únikem vysoce kontaminovaných výkalů drůbeže ze střev při škubání a nyní se hledají způsoby minimalizování tohoto zdroje kontaminace. Více informací na adrese
http://bookshop.leatherheadfood.com/foodscienceworld/main.asp?sectionid=1&sectionname=Food+Safety+and+Quality  (22.02.06)