Bezpečnost potravin

Nutné upřesnění v označování původu a v nutričním značení

Vydáno: 7. 2. 2012
Autor: Ing. Irena Suková

Do 13. 12. 2013 musí Komise zpracovat prováděcí předpis k nařízení o informacích pro spotřebitele.

Nařízení 1169/2011/EU o informacích pro spotřebitele na obalech sice bylo vydáno, ale stále zbývá řada problémů k řešení. Zavedení nařízení je povinné od 13. 12. 2014 (u většiny ustanovení kromě požadavků na mleté maso a kromě nutričního značení). Komise však např. musí do 13. 12. 2013 přijmou prováděcí pravidla pro označování původu – COOL (country of origin labelling).
Označování původu
Povinné označování původu je sice rozšířeno na další druhy masa (skopové, vepřové, kozí a drůbeží), ale stále se diskutuje o řešení v případě rozdílné země narození, chovu a porážky zvířete. Pokud je země původu potraviny jiná, než její hlavní složka, musí to být z označení také zřejmé.
Velikost písma
V některých zemích, např. v Belgii, kde se produkty označují dvojjazyčně, se stále diskutuje již stanovená velikost písma 1,2 mm (resp. 0,9 mm na obalech s plochou menší než 80 cm2).
Mleté maso
Ze všech ustanovení nového nařízení bude nejdříve – od 1. ledna 2014 platit povinnost splňovat a označovat podrobné požadavky na mleté maso. Mleté maso bude muset být označeno názvem jedné ze čtyř kategorií („mleté maso libové“, „mleté maso čistě hovězí“,  „mleté maso obsahující vepřové maso“, „mleté maso ostatních druhů“), které se liší stanoveným obsahem tuku a procentním podílem kolagenu v bílkovinách masa. Kromě toho bude muset být uveden konkrétní obsah tuku a poměr kolagenu a bílkovin (formou „nižší než …%“).
Maso, které neodpovídá kritériím mohou členské státy povolit. V označení to však musí být zřetelně uvedeno.
Nutriční značení
Nutriční značení je podle zmíněného nařízení povinné od 13. 12. 2016 (dobrovolné od 13. 12. 2014), přičemž způsob a povinnosti týkající se uvádění údajů budou muset být v souladu s legislativou vydanou do 13. 12. 2014. Bude muset být uváděna „velká 7“, tzn. energie, tuky, nasycené tuky, sacharidy, cukry, bílkoviny a sůl, a sice na 100 g nebo 100 ml, případně na porci.
Změna nastává i v označování alergenů.
Výjimku z nutričního označování bude mít 19 kategorií:
–      nezpracované jednosložkové produkty,
–    zpracované produkty, jejichž zpracování souvisí jen s dozráváním, a jedná se jen o jednosložkové,
–      vody určené ke spotřebě lidmi (i s přídavkem CO2 nebo aromatu),
–      byliny, koření a jejich směsi,
–      sůl a náhrady soli,
–      stolní sladidla,
–    produkty patřící pod směrnici 1999/4/ERS týkající se kávy, kávovin a extraktů z nich,
–      čaje bylinné, ovocné, pravé bez jiných přísad než jsou aromata, která neovlivňují nutriční hodnotu,
–      kvasné octy a jejich náhrady (i aromatizované),
–      ochucovadla,
–      přídatné látky, pomocné látky, enzymy,
–      želatina,
–      složky pro výrobu ovocných pomazánek,
–      droždí,
–      žvýkačky,
–    produkty, jejichž největší plocha na obalu je menší než 25 cm2, potraviny dodávané v malém množství producentem přímo konečnému spotřebiteli nebo distribuované přímo místními prodejnami.
EU Food Law, 2011, č. 510, s. 5-7
Předcházející informace: