Bezpečnost potravin

Novým ústředním ředitelem Státní veterinární správy je Zbyněk Semerád

Vydáno: 8. 2. 2016
Autor: SVS

Tisková zpráva Státní veterinární správy ze dne 8. 2. 2016.

Novým ústředním ředitelem Státní veterinární správy (SVS) je ode dneška Zbyněk Semerád (54), dlouholetý odborník v oblasti veterinárního dozoru a dosavadní ředitel Odboru ochrany zdraví a pohody zvířat SVS. Do funkce jej dnes na základě výsledku otevřeného výběrového řízení oficiálně jmenovali ministr zemědělství Marian Jurečka se státním tajemníkem Jiřím Bakalíkem. Semerád v čele dozorové organizace po téměř 12 letech střídá Milana Malenu.

Zbyněk Semerád

„Od SVS očekávám nejen úzkou spolupráci s Ministerstvem zemědělství a ostatními dozorovými orgány, ale také důslednost, korektnost a objektivitu vůči dozorovaným subjektům při výkonu veterinárního dozoru,“ řekl Jurečka. „SVS má nadále vytvářet takové pracovní podmínky, aby se zaměstnanci cítili spokojeni a odváděli profesionální práci,“ dodal ministr zemědělství.

Semerád je absolventem Vysoké školy veterinární v Brně. Po několikaletém působení v zemědělských podnicích a praxi soukromého veterinárního lékaře v letech 1995 – 1999 vykonával funkci hlavního inspektora pro epizootologii a ekologii na tehdejší Městské veterinární správě v Ostravě. Od roku 1999 pracoval v různých funkcích na ústředí SVS v Praze. Od roku 2008 zde zastával post ředitele Odboru ochrany zdraví a pohody zvířat. Nový ústřední ředitel SVS je dlouholetým členem řady resortních komisí a expertních týmů. Mimo jiné se podílel na zajišťování předsednictví ČR v EU v roce 2009.

„Prioritou Státní veterinární správy bude zefektivnění veterinárního dozoru, kde profesionální přístup k jeho výkonu bude potřebnou službou pro zemědělce, zpracovatele i obchodníky,“ uvedl po svém jmenování do funkce nový ústřední ředitel SVS. „Zároveň bude důležité navázat na dosavadní činnost, během které se podařilo úspěšně se začlenit do veterinárních struktur Evropské unie a udržet příznivou zdravotní a nákazovou situaci v ČR ve prospěch spotřebitelů,“ podotkl Semerád.

SVS je organizací, která ze zákona vykonává dozor nad zdravím zvířat, nad tím, aby nebyla týrána, nad zdravotní nezávadností potravin živočišného původu, nad ochranou našeho území před možným zavlečením nebezpečných nákaz nebo jejich nositelů. Přímo i nepřímo zodpovídá i za zdraví občanů. 

Mgr. Petr Pejchal
Tiskový mluvčí SVS

Zdroj:  SVS