Bezpečnost potravin

Nový test na stanovení BSE u živých zvířat

Vydáno: 26. 6. 2001
Autor:

patent, analýza krve, prion

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH (BIV) podal 18. 12. 2000 celosvětový patent na postup testování BSE u živých zvířat. Nově vyvinutý postup je založen na měření parametrů souvisejících s BSE-priony v krvi živých zvířat. Lze tak průběžně monitorovat zdravotní stav stáda nebo jednotlivého zvířete a zjistit počáteční příznaky onemocnění. Uvedený postup vznikl na základě intenzivní spolupráce firmy s různými externími partnery za podpory Německého federálního ministerstva pro výzkum.
Postup se nyní validuje a zapracovává se do spolehlivého vysoce průkazného testu. Předpokládá se, že test bude uveden na trh v Evropě ve druhé polovině r. 2001.
www.boehringer-ingelheim.com