Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Nový přístup k nejistotě s cílem transparentnějšího a silnějšího poradenství do kategorie

Aktuality KM EFSA > Aktuality KM EFSA
Aktuality > Aktuality

Nový přístup k nejistotě s cílem transparentnějšího a silnějšího poradenství

Vydáno: 5.2.2018
Tisk článku
Autor: KM EFSA
Úřad EFSA vypracoval harmonizovaný postup pro hodnocení a zohlednění nejistot v oblasti bezpečnosti potravin a zdraví zvířat a rostlin.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) vypracoval harmonizovaný postup pro hodnocení a zohlednění nejistot v oblasti bezpečnosti potravin a zdraví zvířat a rostlin. Tento přístup zvýší transparentnost výsledného vědeckého poradenství a umožní mu stát se mnohem silnějším pro rozhodování.

Proč je hodnocení vědeckých nejistot důležité? Jak může pozvednout transparentnost a pomoci uskutečnit rozhodnutí mnohem více podložená informacemi? Find out in our FAQs

Pokyn Vědeckého výboru EFSA týkající se nejistoty ve vědeckých hodnoceních nabízí rozmanitý panel nástrojů vědeckých metod a technických nástrojů pro analýzu nejistoty. Je však dostatečně flexibilní, aby mohl být zaveden v tak odlišných oblastech jako jsou rostlinní škůdci, mikrobiologická nebezpečí nebo chemické látky.

Učení od druhých, učení vlastní činností 
Profesor Tony Hardy, předseda Vědeckého výboru řekl: “Od roku 2016 jsme otestovali, vylepšili a přizpůsobili naši novou metodu analýzy nejistoty, využívajíce otevřené konzultace s partnery z EFSA a širokou veřejností. Rozhodně jsme se hodně naučili o tom, jak novou metodu aplikovat, testováním napříč všemi aktivitami vědeckých oblastí EFSA.

“Naším závěrem je, že EFSA bude mít prospěch z uplatňování a adaptace tohoto postupu napříč širokým spektrem vědeckých oblastí a typů hodnocení, která přináší. Zaměřili jsme se na vytvoření pokynu stručného, praktického a snadno přizpůsobitelného odlišným typům hodnocení EFSA.”

Metoda je popsána ve dvou samostatných dokumentech; krátký a uživatelsky přívětivý pokyn s praktickými instrukcemi a tipy, a podpůrné vědecké stanovisko se vším podrobným vědeckým zdůvodněním a postupy.

Provádění metody
Dlouhodobým cílem je, aby se tento nový pokyn týkající se nejistoty stal nedílným krokem ve všech vědeckých hodnoceních EFSA.

Profesor Hans Verhagen, vedoucí oddělení pro hodnocení rizika EFSA, řekl: “Testy ukázaly, že v oblastech jako je zdraví rostlin, se již analýza nejistoty používá, s pozitivní zpětnou vazbou od manažerů rizika, kteří potvrzují, že jim to pomáhá při rozhodování. V ostatních oblastech, kde ještě nebyla analýza nejistoty začleněna do procesu hodnocení, nám testovací fáze pomohla dát jasnou představu, jak vytvořit metody na míru.

Postupné zavádění
EFSA zavede metodu ve dvou etapách. V obecně vědeckých oblastech bude pokyn aplikován od podzimu 2018 po obnově vědeckých panelů EFSA.

V oblastech regulovaných produktů jako jsou pesticidy, přídatné látky do potravin nebo materiály, se kterými přichází potraviny do kontaktu, se počítá s pozdější fází; ve světle zkušenosti získané z neregulovaných oblastí.

Komunikace nejistoty
EFSA současně vytváří praktický pokyn určený odborníkům na komunikaci, jak sdělit výsledky analýzy nejistoty odlišným cílovým skupinám posluchačů, včetně veřejnosti. Veřejná konzultace k návrhu tohoto komunikačního přístupu proběhne v roce 2018.

 

 

Zdroj: EFSA

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021