Bezpečnost potravin

Nový nástroj EFSA pro vizualizaci dat o AMR

Vydáno: 6. 3. 2019
Autor: KM EFSA

Interaktivní nástroj zpřístupní data o antimikrobiální rezistenci

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) spustil interaktivní nástroj s názvem AMR data visualisation update 2017.

Tento interaktivní nástroj představuje jednodušší znázornění ročních dat týkajících se AMR u bakterií Salmonella, E. Coli a Campylobacter v potravinách, u zvířat a v lidské populaci dle jednotlivých zemí od roku 2017, sesbíraných úřadem EFSA a ECDC.

Význam nástroje spočívá také v tom, že doprovází Souhrnnou zprávu Evropské unie týkající se antimikrobiální rezistence u zoonotických a indikátorových bakterií u lidí, zvířat a v potravinách za rok 2017 European Union summary report 2017 a pomáhá tak uživatelům ve vyhledávání a přístupu k datum mnohem jednodušším a srozumitelnějším postupem. 

Další informace lze získat na stránkách EFSA (tisková zpráva v ČJ: „Antimikrobiální rezistence neklesá„).

Tento interaktivní nástroj, původně v angličtině, byl také přeložen do italštiny, francouzštiny a němčiny, což jsou další úřední jazyky EU (EFSA).

Případné dotazy je možné zaslat na adresu efsa.campaigns@efsa.europa.eu.

 

Zdroj: EFSA