Bezpečnost potravin

Nový informační systém Informačního střediska pro výzkum a vývoj při Evropské komisi

Vydáno: 25. 3. 2003
Autor:

Informační středisko pro výzkum a vývoj při Evropské komisi (CORDIS, the European Commission's research and development information service) zřídilo nové webové stránky, které mají ulehčit vědeckým pracovníkům práci při vyhledávání informací o projektech a při podávání projektů v rámci 6. rámcového programu. Stránky jsou zaměřeny na projekty související se zdr

Nová služba Informačního střediska  pro výzkum a vývoj při Evropské komisi je součástí portálu 6. rámcového programu a je přístupná na adrese http://www.cordis.lu/food/home.html. Služba umožňuje jednotný přístup k informacím včetně přímých odkazů na systém přihlašování žádostí o podporu výzkumných projektů  z fondu, který byla vyčleněna částka v celkové hodnotě 685 mil €.  
Uživatelé portálu mají přístup k dokumentaci o mechanismu  přidělování grantů, termínech pro podávání grantů a podmínkách pro jejich získání. Portál také poskytuje informace o mezinárodních projektech a podmínkách, které jsou vyžadovány pro případnou účast malých a středních firem na výzkumných projektech. Na podporu malých a středních firem je vyčleněno 15 % z celkové plánované částky.
Plánuje se zavedení informační služby  o nově schválených projektech, které jsou spojeny s problematikou zdravotní nezávadnosti potravin a ochrany zdraví.    
http://www.cordis.lu/food/home.html