Bezpečnost potravin

Nový aplikační helpdesk EFSA: rozšíření služeb a zvýšení transparentnosti

Vydáno: 10. 11. 2011
Autor: e-agri

Zahájení činnosti Oddělení Applications Helpdesk Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) je důležitým krokem v posilování služeb poskytovaným členským státům EU a dalším partnerům.

Cílem tohoto kroku EFSA je přispívat k bezpečným inovacím v agropotravinářském sektoru EU za pomoci lepšího pochopení činnosti úřadu v oblasti hodnocení rizik a požadavků kladených na produkty před jejich uvedením do potravinového řetězce v EU. Úřad tím také zefektivní své postupy při posuzování regulovaných látek, produktů a zdravotních tvrzení.

Jako „hlídací pes“ bezpečnosti potravin v Evropě je EFSA v pozici poskytovatele vědecké odbornosti potřebné pro ochranu spotřebitelů a toho, kdo umožňuje inovace. Větší transparentnost v tom, jak EFSA provádí hodnocení rizik a jak žadatelům předkládá informace, může také podpořit růst a zlepšit konkurenceschopnost.

Od roku 2003 se roční počet požadavků přijatých EFSA na hodnocení související s žádostmi značně zvýšil. Je na ně vynakládáno 40 % prostředků EFSA (dvojnásobek úrovně z roku 2008) a tvoří až dvě třetiny vědeckých výstupů. Oddělení Applications Helpdesk umožní EFSA poskytovat efektivní služby pro žadatele a další zainteresované organizace.

Applications Helpdesk je rozdělen do devíti sekcí:

  • vedlejší produkty živočišného původu
  • dekontaminační látky
  • krmná aditiva
  • FCM, materiály a látky přicházející do kontaktu s potravinami
  • složky potravin
  • výroba potravin
  • GMO
  • výživa
  • pesticidy

Více informací a aplikaci pro vložení dotazu naleznete na webových stránkách Evropského úřadu pro bezpečnost potravin.

Zdroj:  EFSA