Bezpečnost potravin

Novinka na webu viscojis.cz/teens: Pracovní sešity interaktivně

Vydáno: 24. 5. 2012
Autor: Světluše Bodoková

Na webové stránce viscojis.cz/teens, který je primárně určen učitelům a žákům základních škol, je k dispozici výukový program VÝŽIVA VE VÝCHOVĚ KE ZDRAVÍ.

Výukový program vznikl ve spolupráci Informačního centra bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství,  Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), 3. lékařské fakulty UK, MZ ČR,  ÚZEI a Společnosti pro výživu.

Cílem tohoto programu je nabídnout školám kvalitní podpůrný produkt, který vychází z ověřených informačních zdrojů a má ambice zatraktivnit výuku daného tématu.

Samotný program je rozdělen na šest základních témat. Ke každému tématu byl vytvořen také pracovní sešit, který je určen žákům 8. a 9. tříd základních škol a slouží k procvičení probrané látky.  Témata se zaměřují na problematiku:

– Živiny a voda
– Výživová doporučení
– Výživa a nemoci
– Nákazy z potravy a jejich prevence
– Otravy z jídla
– Potraviny a bezpečnost

Každý pedagog má možnost vybrat si ke své výuce buď celý program, nebo pouze jednotlivá témata.

Horkou novinkou je, že všech šest pracovních sešitů je od  května 2012 plně interaktivních, to znamená, že je možné do nich odpovědi na zadané otázky vpisovat přímo na obrazovce počítače, odpadá tedy nutnost sešity tisknout.  Orientace v textu je rovněž jednodušší, zobrazuje se vždy jedna celá stránka.

www.viscojis.cz/teens – úvodní strana s odkazem na interaktivní pracovní sešity