Bezpečnost potravin

Noví členové Vědeckého výboru a poradních panelů Evropského úřadu pro bezpečnost potravin

Vydáno: 5. 6. 2003
Autor:

Jmenováno 157 členů Vědeckého výboru a poradních panelů EFSA na tříleté funkční období. Česká republika zastoupena jedním vědcem.

Vědecký výbor a poradní panely  EFSA, které budou zodpovědné za vědecké vyhodnocení problémů bezpečnosti potravin, mají celkem 157 členů jmenovaných do funkcí na tříleté období. Byli vybráni z více než tisícovky kandidátů pocházejících nejen z členských států EU, nýbrž z celého světa. Nejvíce míst obsadili vědci z Velké Británie (23), následuje Německo (19), Francie (17), Itálie (16) a Nizozemí (15). Česká republika je reprezentovaná jedním vědcem, dr. Jiřím Ruprichem, který je členem panelu Kontaminanty v potravním řetězci. Všichni jmenovaní pocházejí z evropských zemí s výjimkou dr. Alejandra Schudela, který je z Argentiny.

Seznam všech členů a jejich začlenění do panelů je uveden na stránce EFSA http://www.efsa.eu.int/pdf/sci_panels_list_en.pdf (pozn.: AFC – Food Additives, Flavourings, Processing Aids and Materials in Contact with Food
AHAW – Animal Health and Welfare
BIOHAZ – Biological Hazards
CONTAM – Contaminants in the Food Chain
FEEDAP – Additives and Products or Substances used in Animal Feed
GMO – Genetically Modified Organisms
NDA – Dietetic Products, Nutrition and Allergies
PPR – Plant Health, Plant Protection Products and their Residues
SCC – Scientific Committee)