Bezpečnost potravin

Novelizovaná německá směrnice pro ovocné šťávy

Vydáno: 30. 8. 2003
Autor:

Byla novelizována směrnice pro ovocné šťávy – součást „Potravinové knihy SRN“, čímž se vymezují minimální požadavky na kvalitu šťáv.

V návaznosti na nařízení SRN o ovocných šťávách z r. 1982 (BGBl.I s.193) byla již dříve vydána směrnice, která byla součástí „Potravinové knihy“, která má z hlediska právního významu sice jen poradní, ale přesto značný význam. V souvislosti s novelou směrnice EU o ovocných šťávách č. 2001/112 dochází k určitým změnám, které vedly i k novelizaci německé směrnice.
Nově se stanovují požadavky na vodu použitou k ředění koncentrátů (el. vodivost, dusičnany, sodík).
Za 100% šťávy se považují jen ty, které nemají přídavek kyselin a cukrů (kromě kyseliny askorbové). Označení „mild“ lze použít při vymezeném obsahu kyselin.
Pro jednotlivé druhy šťáv vyrobených z koncentrátu je nově stanovena požadovaná relativní hustota (pro jablečnou 1,040, resp. 1,045; pro hroznovou 1,055, resp. 1,065 apod.).
Minimální obsah kyseliny askorbové pro pomerančovou a grapefruitovou šťávu je 200 mg/l.
Dále jsou pro některé druhy ovocných šťáv předepsané celkové obsahy kyselin (v přepočtu na kyselinu citronovou):
– pomerančová 6 g/l
– grapefruitová 8 g/l
– hroznová 5 g/l
– jablečná 4 g/l
– ananasová 5 g/l.
Trvá požadavek, že odsířená hroznová šťáva nesmí obsahovat více než 350 mg síranu/l.
Flüssiges Obst, 2003, č. 7, s. 10-412