Bezpečnost potravin

Novelizace vyhlášky o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky

Vydáno: 28. 6. 2012
Autor: Ing. Irena Suková

Vyhláška 206/2012 Sb. upravuje v souladu s předpisy EU  a zákonem o rostlinolékařské péči vyhlášku 333/2004 a nahrazuje ji s účinností od 1. 7. 2012.

Ministerstvo zemědělství nově zpracovalo podle zákona 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči novelizovaného zákonem 199/2012 Sb. vyhlášku k provedení § 86b odst. 3 zákona, která nahrazuje vyhlášku 333/2004 Sb. ve znění vyhlášky 381/2011 Sb.

Vyhláška 206/2012 Sb. z 6. června 2012 o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky upravuje podle směrnice 2009/128/ES obsah a rozsah kurzů pro vydání osvědčení prvního a druhého stupně a rozsah a způsob provedení zkoušky pro vydání osvědčení třetího stupně a požadavky související s prodloužením platnosti osvědčení třetího stupně.
Účinnost vyhlášky začíná 1. července 2012.

Sbírka zákonů, 2012, č. 72, s. 2886-2892 (z 18. 6. 2012)