Bezpečnost potravin

Novelizace specifikací aditiv v EU

Vydáno: 29. 3. 2012
Autor: Ing. Irena Suková

Nařízení 231/2012/EU nahrazuje a aktualizuje směrnice 2008/60/ES, 2008/84/ES a 2008/128/ES obsahující kritéria čistoty přídatných látek.

Nařízení 231/2012/EU (OJ L 83 z 22.3.2012) zrušuje směrnice 2008/60/ES, 2008/84/ES a 2008/128/ES obsahující kritéria čistoty přídatných látek a přímo reguluje specifikace všech přídatných látek spadajících pod nařízení 1333/2008 (přílohy II a III).
Nařízení nabývá účinnosti 1. prosince 2012. Produkty odpovídající dosavadním předpisům mohou být prodávány do vyprodání zásob. Výjimkou jsou ustanovení týkající se steviol glykosidů (E 960) a metakrylátového kopolymeru (E 1205), která platí od 11. dubna, kdy nařížení vstupuje v platnost.
EU Food Law, 2012, č. 525, s. 10