Bezpečnost potravin

Novela vyhlášky o tabákových výrobcích

Vydáno: 26. 10. 2003
Autor:

Vyhláškou 344/2003 se stanovují požadavky na tabákové výrobky v souladu s předpisy EU a zrušuje se vyhláška 325/1997. Novela vstupuje v platnost 1. 5. 2004.

V souladu se směrnicí EU č. 2001/37 byla přepracována původní prováděcí vyhláška k zákonu č. 110/1997 o potravinách a tabákových výrobcích, a sice vyhláška  č. 325/1997 pro tabákové výrobky. Nová vyhláška č. 344/2003 bude platit od 1. května 2004.
Definice, členění
Jsou změněny a upřesněny formulace definic tabákových výrobků a doplněny obecné definice jako „tabákový výrobek“, „tabák ke kouření“ „orální tabák“. Cigaretou je nejen průmyslově, ale i ručně vyrobený výrobek, cigarillos je malý doutníček o hmotnosti do 3 g, tabák pro výrobu ručně vyrobených cigaret musí mít 25 %  částic užších než 1 mm, zatímco dýmkový a lulkový tabák musí mít více než 75 % částic širších než 1 mm.
Členění tabákových výrobků (příloha 1) je rozšířeno o skupinu „orální tabák“ a skupina „tabák ke kouření“ se dělí na podskupiny „cigaretový“ a „dýmkový a lulkový“.
Označování, zdravotní varování
Velmi významnou změnou jsou značně rozšířené požadavky na uvádění zdravotních varování. Jsou uvedeny přesné formulace požadovaných varování jednak obecných, jednak dodatečných, a to jak pro tabák ke kouření, tak pro ostatní způsoby použití. Hesla je třeba při aplikaci na obalech obměňovat, aby se zaručil jejich pravidelný výskyt. Jsou stanoveny přesné požadavky na provedení a umístění těchto varování.
Požadavky na jakost tabákových výrobků
Obsah dehtu v cigaretách uváděných do oběhu nesmí být vyšší než 10 mg na cigaretu (dříve 12 mg). Nově je stanoven nejvyšší obsah nikotinu (1 mg na cigaretu) a oxidu uhelnatého (10 mg na cigaretu).
Cigarety, které nesplňují požadavky uvedené v této vyhlášce, mohou být nabízeny k prodeji a prodávány nejdéle do 1. května 2005, pokud obsah dehtu není vyšší než 12 mg na cigaretu.
Cigarety určené pro vývoz, které nesplňují uvedené požadavky mohou být vyráběny nejdéle do 1. ledna 2007.
Tabákové výrobky, kromě cigaret, označené podle dosavadních právních předpisů mohou být uváděny do oběhu nejdéle do 1. května 2006.
Obdobně jako v původní vyhlášce je v příloze č. 2 uveden „Seznam složek, které je povoleno používat při výrobě tabákových výrobků“, v příloze č. 3 „Seznam složek, které je zakázáno používat při výrobě tabákových výrobků“.

Sbírka zákonů, 15. 10. 2003, částka 113