Bezpečnost potravin

Novela vyhlášky o školním stravování

Vydáno: 4. 1. 2012
Autor: Ing. Irena Suková

Vyhláška 463/2011 mění vyhlášku 107/2005 Sb. s účinností od 1. ledna 2012.

Vyhláška 463/2011 Sb. mění vyhlášku 107/2005 Sb. o školním stravování ve znění vyhlášky 107/2008 Sb.
Upřesňuje se skladba chodů oběda a večeře.
V příloze 1 „Výživové normy pro školní stravování“ se mění vysvětlivky 2 a 3, přičemž především se jedná o možnost snížit stanovené množství nejen tuků, ale i cukrů.
Finanční limity na nákup potravin uvedené v příloze č. 2 (a také limit pro stravování při významných osobních příležitostech strávníka se zvyšují).