Bezpečnost potravin

Novela vinařského zákona zahrnuje i nové povinnosti vinohradníků a vinařů směrem k ÚKZÚZ

Vydáno: 3. 3. 2017
Autor: ÚKZÚZ

Tisková zpráva ÚKZÚZ ze dne 2. 3. 2017.


Foto: Shutterstock

Z novelizovaného zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství s účinností od 1. dubna 2017 vyplývají některé zásadní změny v oblasti vinohradnictví a v Registru vinic, který vede ÚKZÚZ. Změny se týkají vinohradníků, vinařů, výrobců vína, příjemců – nebaleného vína, vinných hroznů, moštu, rektifikovaného moštového koncentrátu a rmutu a také prodejců sudového vína.

Část návrhu zákona týkající se ÚKZÚZ představuje oblasti vinohradnictví i vinařství.

V oblasti vinohradnické  se jedná o implementaci práva EU a většinově postihuje přechod výsadeb pro opětovnou i novou výsadbu vinic na nový systém povolení a také popisuje postup řešení u nepovolených výsadeb vinic. Mimo jiné je umožněno rozšiřovat každoročně osázené plochy vinic o 1 % nových výsadeb. Mezi drobnou, ale důležitou změnu patří vyloučení zakládání porostu rychle rostoucích dřevin ve viniční trati.

Změny ve vinařské části jsou obsáhlejší s cílem postihnout zejména falšování vína. Registru vinic se zejména týká:

  1. oznamovací povinnost pro nebalené víno, vinné hrozny čerstvé, jiné než stolní hrozny, mošt, rektifikovaný moštový koncentrát a rmut, kdy příjemce oznamuje bezprostředně po jejich příchodu, nejpozději však do 12 hodin po tomto příchodu jejich množství a údaje na ÚKZÚZ prostřednictvím Registru (§ 14a),

  2. u sudového  vína, kdy výrobce vína nebo příjemce nebaleného vína v den zahájení a ukončení prodeje sudového vína v dotčených provozovnách oznámí tuto skutečnost s požadovanými údaji Ústavu prostřednictvím Registru (§16b).

Upozorňujeme na skutečnost, že pro plnění zákonných povinností (podávání ohlášení, registrace, prohlášení atd.) je nezbytná registrace do Portálu farmáře – Registru vinic. Zřízení přístupu do Portálu farmáře je možné uskutečnit již v průběhu března, tj. před nabytím účinnosti novely zákona (1. 4. 2017).

Další informace v souvislosti s povinnostmi plynoucími z novely zákona ve vztahu k ÚKZÚZ naleznete na našem webu v části věnované Registraci vinic, kde jsou uvedeny i vzory žádostí a oznámení týkajících se vinohradnické i vinařské části ÚKZÚZ    

Komplexní informace k novým povinnostem vyplývajícím z novely zákona o vinohradnictví a vinařství naleznete na webu http://www.vinarskyzakon.cz/, na jehož obsahové přípravě se podíleli i experti ÚKZÚZ. Bližší informace v tiskové zprávě MZe.   

Ivana Kršková, PR

Zdroj: ÚKZÚZ