Bezpečnost potravin

Novela vinařského zákona přispěla ke snížení výskytu falšovaných vín na trhu

Vydáno: 27. 2. 2019
Autor: SZPI

Tisková zpráva SZPI ze dne 27. 2. 2019

Novela zákona o vinohradnictví a vinařství 321/2004 Sb. vstoupila v účinnost od 1. 4. 2017 a výrazným způsobem zasáhla do fungování trhu s vínem zejména v oblasti prodeje sudového vína a dovozu nebaleného vína ze zahraničí.

Novela mj. zabraňuje nežádoucí anonymizaci sudového vína úpravou režimu jeho dovozu a prodeje. Předchozí stav neumožňoval účinně bojovat proti podvodům právě se sudovým vínem.

Z vyhodnocení kontrol SZPI po více než 1 roce účinnosti novely vyplývá, že se snížil jak celkový počet nevyhovujících vzorků vín, tak počet vín falšovaných.

„Jsem rád, že se podařilo nastavit účinný systém vymáhání práva na trhu s vínem a že Ministerstvo zemědělství iniciovalo a zprostředkovalo platformu, na které se podařilo zohlednit zájmy všech zúčastněných tak, aby byly chráněny zájmy spotřebitelů i poctivých provozovatelů.“ konstatoval ministr zemědělství ČR Miroslav Toman

„Dosavadní výsledky kontrol ukazují, že novela vinařského zákona byl krok správným směrem.“ dodal ústřední ředitel SZPI Martin Klanica

Inspektoři SZPI v roce 2018 hodnotili celkem 1300 vzorků vín. Z tohoto počtu při hodnocení na místě nebo v laboratoři nevyhovělo požadavkům právních předpisů 311 vzorků, což představuje 24% z hodnocených vzorků. V roce 2017 inspektoři hodnotili 1531 vzorků vín, nevyhovělo 279 vzorků (podíl 18%).

Výsledek kontrol SZPI z roku 2018 a 2017 ukazuje významné snížení počtu zjištěných nevyhovujících vzorků vín i podílu nevyhovujících vzorků ze vzorků hodnocených při srovnání s předchozími lety. V roce 2016 inspektoři SZPI hodnotili 1436 vzorků vín a požadavkům právních předpisů nevyhovělo 561 z nich (podíl 39%), v roce 2015 šlo o 1536 vzorků a nevyhovělo 531 z nich (35%), v roce 2014 šlo o 1041 vzorků a nevyhovělo 452 z nich (43%) a v roce 2013 šlo o 1134 vzorků a nevyhovělo 415 z nich (37%).

Stejně významný pokles ukázaly kontroly i v kategorii závažných prohřešků – falšování (obzvlášť hrubé porušení enologických postupů). V roce 2018 inspektoři zjistili celkem 23 vzorků falšovaných vín, což představuje 1,8% ze všech hodnocených vzorků. V roce 2017 inspektoři prokázali falšování u 18 vzorků (1,2%). V roce 2016 šlo 34 vzorků falšovaných vín (2,3%), v roce 2015 o 83 vzorků (5,4%), v roce 2014 o 74 vzorků (7,1%) a v roce 2013 o 121 vzorků (10,6%).

Novela zákona nepřinesla snížení počtu vinoték, jak se obávali někteří provozovatelé. Počet provozovatelů vinoték registrovaných u SZPI se meziročně zvýšil a Inspekce nyní eviduje 6123 vinoték. V roce 2017 šlo o 5704 vinoték, v roce 2016 o 5149 vinoték a v roce 2015 o 4665 vinoték.

SZPI aktuálně posílila laboratoře o zařízení nukleární magnetická rezonance o frekvenci 600 MHz. To kapacitně doplní původní zařízení o frekvenci 400 MHz a díky zavádění nových typů analýz zvýší efektivitu ochrany spotřebitelů.

Zpracoval:     Mgr. Pavel Kopřiva – tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633     
  

Příloha

 

Zdroj: SZPI
 

Foto: Shutterstock