Bezpečnost potravin

Novela nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol

Vydáno: 10. 6. 2021
Autor: Ministerstvo zemědělství

Nový právní předpis účinný od 1. 7. 2021, část od 1. 1. 2022

Novela nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol

Ve Sbírce zákonů bylo publikováno nařízení vlády č. 228/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízením vlády č. 74/2017 Sb. je upravena implementace evropských školních projektů „Ovoce a zelenina do škol“ a „Mléko do škol“ na národní úrovni ČR.

Poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol plní především zdravotní a sociální funkci. Ze zdravotního hlediska tento projekt reaguje na negativní stravovací návyky dětí, nabízí žákům ve školách především čerstvé ovoce, zeleninu a neochucené mléčné výrobky.

Cílem novely nařízení vlády je především reagovat na požadavky orgánů EU a na další poznatky a zkušeností vyplývající z aplikační praxe novely nařízení vlády, a to zejména:

  • nahrazuje dosavadní maximální výši podpory stanovením pevné výše dotace; sazba za porci je pevně stanovena na základě odborné studie Ústavu zemědělské ekonomiky a informaci,
  • zjednodušuje požadavky na žadatele o schválení podpory vypuštěním distributora,
  • zjednodušuje administraci projektu Mléko do škol tím, že ochucené mléčné výrobky budou dodávány zdarma pouze v rámci doprovodných vzdělávacích opatření, a
  • od školního roku 2022/2023 zavádí povinnost pro žadatele o podporu provádět doprovodná vzdělávací opatření, která byla dosud dobrovolná; v rámci těchto opatření bude možné zdarma jako ochutnávky dodávat do škol i ochucené mléčné výrobky.

 

V rámci ČR je do projektu „Ovoce a zelenina do škol“ zapojeno 3 991 základních škol (930 831 žáků) a do projektu „Mléko do škol“ je zapojeno 3 674 základních škol (849 526 žáků). Celková roční finanční dotace pro oba evropské školní projekty činí v rámci rozpočtu ČR zhruba 490 mil Kč, přičemž finanční příspěvek z rozpočtu EU byl pro školní rok 2019/2020 kolem 158,2 mil. Kč. 

  • Nařízení vlády č. 228/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů

 

Zdroj: Ministerstvo zemědělství

Foto: Shutterstock