Bezpečnost potravin

Nové vyhlášky o přídatných látkách a kontaminantech

Vydáno: 2. 6. 2004
Autor:

Vyhlášky č. 304, 305 a 306/2004 Sb. rozdělují původní vyhlášku č. 53/2002 Sb. na tři části, přičemž dochází i k určitým změnám v souladu s předpisy ES.

Rozsáhlá vyhláška 53/2002 je rozdělena na tři části, čímž se dosahuje mnohem větší přehlednosti a toto členění odpovídá členění předpisů EU zahrnujících tuto problematiku.
Vyhláška 304/2004 stanovuje druhy a podmínky použití přídatných a pomocných látek při výrobě potravin. Příslušná část textu z vyhlášky 53/2002 je zcela přeformulována a příp. upravena podle posledního znění předpisů EU, které jsou v ní citovány.
Vyhláška 305/2004 stanovuje druhy kontaminujících a toxikologicky významných látek a jejich přípustné množství v potravinách. Je upravena obdobně jako vyhláška 304/2004. U jednotlivých kontaminantů jsou stanovena většinou „nejvyšší povolená množství“ a výjimečně „povolená množství“ (nepoužívá se nadále „speciální množství“).  Některé limity jsou vypuštěny. Požadavky, které jsou obsaženy v nařízeních ES nejsou již ve vyhlášce opakovány; je učiněn odkaz na příslušné nařízení.
Vyhláška 306/2003  uvádí, které části původní vyhlášky se vypouštějí – s ohledem na vznik výše uvedených samostatných vyhlášek.
Sbírka zákonů 18. 5. 2004, č. 100