Bezpečnost potravin

Nové složení Evropského úřadu pro bezpečnost potravin

Vydáno: 7. 6. 2006
Autor:

Byli jmenováni noví vědečtí pracovníci EFSA. Byl zřízen další panel expertů zabývající se zdravím rostlin.

Podle tiskové zprávy EFSA ze dne 2. června 2006 zahájilo svoji práci 191 nových vědeckých expertů, kteří byli jmenováni na další tříleté období do vědeckého výboru a do jednotlivých panelů EFSA. Vedle dosavadních osmi panelů fungujících od června 2003 vznikl nově další panel, a to panel pro zdraví rostlin.

 

Odborná činnost EFSA zahrnuje 4 hlavní témata:

* obecné otázky bezpečnosti potravin a krmiv,

* autorizace,

* monitorování specifických rizikových faktorů, zoonóz a nemocí zvířat,

* aktivity v oblasti potravinářské vědy.

 

Posuzování rizika provádí EFSA prostřednictvím svého vědeckého výboru a devíti vědeckých panelů specializujících se na následující oblasti:

 

– panel pro potravinářská aditiva, aromata, pomocné prostředky a materiály přicházející do kontaktu s potravinami (AFC),

– panel pro aditiva a produkty nebo látky používané do živočišných krmiv (FEEDAP),

– panel pro prostředky na ochranu rostlin a jejich rezidua (PPR),

– panel pro zdraví rostlin (PLH),

– panel pro geneticky modifikované organismy (GMO),

– panel pro dietetické produkty, výživu a alergie (NDA),

– panel pro biologická nebezpečí (BIOHAZ),

– panel pro kontaminanty v potravinovém řetězci (CONTAM),

– panel pro zdraví a pohodu zvířat (AHAW).

 

Podrobné informace o vědecké činnosti EFSA jsou k dispozici na adrese http://www.efsa.eu.int/science/catindex_en.html.