Bezpečnost potravin

Nové poznatky o celiakii

Vydáno: 24. 6. 2005
Autor:

Sborník referátů z konference věnované celiakii, která se uskutečnila v USA (Bethesda, Maryland) ve dnech 28.–30. června 2004.

Celiakie je nemoc, která ovlivňuje především trávicí trakt člověka. Dosud se mělo zato, že se tato nemoc vyskytuje v USA jen zřídka. Nejnovější studie však naznačují, že výskyt celiakie v USA je podstatně vyšší, než se dříve předpokládalo.

Odborná pracoviště NIH (National Institutes of Health) v USA zaměřená na diabetes, poruchy trávení a onemocnění ledvin (NIDDK, National Institute od Diabetes and Digestive and Kidney Diseases) a na aplikaci výzkumu v medicíně (OMAR, Office of Medicinal Applications of Research) uspořádaly konferenci, která se věnovala nejnovějším poznatkům týkajícím se celiakie.

Konference se uskutečnila ve dnech 28.–30. června 2004 v Bethesdě (Maryland) a zabývala se následujícími okruhy otázek:

* Jak je celiakie diagnostikována?

* Jaký je výskyt celiakie?

* Jaké jsou projevy a dlouhodobé důsledky celiakie?

* Kdo by měl být vyšetřován na celiakii?

* Jak se celiakie reguluje?

* Jaká jsou doporučení pro další výzkum celiakie a souvisejících stavů?

Z konference je k dispozici sborník (96 stran).

 

Příloha : celiakie_sborník [pdf ; 362748 bytů]