Bezpečnost potravin

Nové požadavky na dovoz ovoce a zeleniny ze třetích zemí

Vydáno: 2. 2. 2022
Autor: ÚKZÚZ

Tisková zpráva ÚKZÚZ

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) upozorňuje dovozce na zásadní změnu v dovozních fytosanitárních podmínkách pro některé druhy ovoce a zeleniny. Změny mají za cíl předcházet zavlékání, usídlení a šíření škodlivých organismů rostlin na území Unie.

Od 11. dubna 2022 vstoupí v účinnost nové fytosanitární požadavky pro dovoz rostlinných komodit do Evropské unie, které se týkají vybraných druhů ovoce a zeleniny, a souvisejících karanténních původců chorob a škůdců.  
 
Konkrétně se jedná o plody láhevníku Annona (graviola), papáje Carica papaya z Afriky a Asie,   guajavy – Psidium gujavapapriky Capsicum a druhů rodu Solanum  z Afriky a Asie, hořké okurky Momordica ze všech třetích zemí, papriky Capsicum a rajčete Solanum lycopersicum z Bolívie, Kolumbie, Ekvádoru, Peru a Spojených států amerických, plodů druhů z čeledi Solanaceae původem z Austrálie, amerického kontinentu a Nového Zélandu a plodů  druhů rodu Citrus, Fortunella, Poncirus, Mangifera a Prunus ze všech třetích zemí. 

Vyvážející země jsou povinny předem poskytnout pro EU garance k potvrzení statutu výskytu škodlivých organismů v místě produkce. Jedná se zejména o garantování země nebo konkrétní oblasti prosté výskytu dotčených škodlivých organismů. Podrobné informace o aktuálních dovozních požadavcích, vyplývajících z prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/2285 uvádíme na webu   ÚKZÚZ – Dovoz a vývoz rostlin
 
V případě pochybností k provedení certifikace zásilek se může úřední orgán země vývozu obrátit přímo  na  ÚKZÚZ.  

ÚKZÚZ doporučuje  dovozcům, aby si ověřili u svých dodavatelů, že vyvážená produkce  splní nové podmínky EU. Pokud podmínky nebudou splněny, zásilky budou při dovozní kontrole odmítnuty.  

Ivana Kršková, tisková mluvčí

 

Zdroj: ÚKZÚZ

Foto: Shutterstock