Bezpečnost potravin

Nové povinnosti pro internetové prodejce rostlin

Vydáno: 19. 10. 2018
Autor: ÚKZÚZ

Informace ÚKZÚZ o nařízení EU 2016/2031 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, které řeší problematiku internetového obchodu a nabude účinnosti 19. 12. 2019.

Internetový obchod u rostlin, rostlinných produktů, osiva či sadby představuje z fytosanitárního hlediska určité riziko šíření škodlivých organismů. Tento způsob prodeje není úředně dostatečně prověřován a stejně tak není plně kontrolován původ rostlin a jejich zdravotní stav. Důvodem je fakt, že současná fytosanitární legislativa dosud tento druh prodeje zcela nezohlednila a internetové obchody byly poněkud přehlíženy. Taktéž neexistuje žádná databáze e-shopů, které se zabývají prodejem rostlin a rostlinného materiálu, a to činí obchodníky těžko dohledatelnými.

Největší riziko v této sféře představují obchodníci, kteří rostlinné zboží pouze překupují, často z neznámých zdrojů, a zákazník tak nemusí mít šanci se dozvědět nic o původu a zdravotním stavu rostlin. To může přispívat k šíření nepůvodních či dokonce karanténních škodlivých organismů.

Situace se výrazně změní od 14. prosince 2019, kdy nabude účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, které řeší problematiku internetového obchodu hned v několika článcích, konkrétně čl. 45, 55, 65 a 81.

Nejvýznamnější změnou je, že pro provozovatele internetových obchodů s rostlinami (s výjimkou semen určitých rostlin) je jasně stanovena povinnost registrace pro rostlinolékařské účely. Dále je stanovena povinnost opatřovat určité rostlinné komodity při internetovém obchodování rostlinolékařským pasem. Dodáním rostlinolékařského pasu k zakoupenému zboží je pak značně omezeno nebezpečí šíření karanténních nebo nepůvodních škodlivých organismů. Nařízení dále ukládá provozovatelům internetových obchodů povinnost poskytovat zákazníkům stanovené informace o fytosanitárních předpisech EU, a to alespoň prostřednictvím internetu.

Procesní záležitosti úpravy této regulace v ČR budou stanoveny v připravované novele Zákona 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů. Souběžně s přijetím novely tohoto zákona zveřejní ÚKZÚZ veškeré informace týkající se registrací a dalších novinek na svých webových stránkách.

Příloha

Zdroj: ÚKZÚZ