Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – září 2021

Vydáno: 3. 11. 2021
Autor: berankova1

Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami.

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol 0 – 16 pro horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin a do kapitol 17 – 28 pro komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin.

Veškerá nařízení (a také rozhodnutí určená ČR) jsou od přistoupení ČR k EU přímo platnou součástí české legislativy, zatímco směrnice jsou typem předpisů, které musí být do české legislativy ve stanoveném časovém limitu zapracovány. Rozhodnutí se vztahují k úzké problematice nebo jen k určitému členskému státu a jsou rovněž přímo platná.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU: 
Úřední věstník Evropské unie – EUR-Lex (europa.eu)

 

0. SPOLEČNÁ  ORGANIZACE  ZEMĚDĚLSKÝCH  TRHŮ 

1. HYGIENA  A BEZPEČNOST  V  POTRAVINOVÉM  ŘETĚZCI

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ,  PRAVIDLA PRO  PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Nařízení 2021/1422/EU ze dne 26. dubna 2021, kterým se mění nařízení 2019/624/EU, pokud jde o osvědčení v případě porážky v hospodářství, z něhož pocházejí dotčená zvířata 
OJ L 307, 01/09/2021, s. 1
Prováděcí nařízení 2021/1453/EU, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení 2021/605/EU, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat 
OJ L 313, 06/09/2021, s. 35
Prováděcí rozhodnutí 2021/1454/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2021/641/EU o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2021) 6614)  
OJ L 316, 07/09/2021, s. 1
Prováděcí nařízení 2021/1469/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2020/2235/EU, pokud jde o doplnění nového vzorového osvědčení pro produkty živočišného původu, které pocházejí z Unie, jsou přemísťovány do třetí země nebo území a po vykládce, skladování a překládce v uvedené třetí zemi nebo území jsou přemísťovány zpět do Unie, kterým se mění prováděcí nařízení 2021/404/EU, pokud jde o seznam třetích zemí, z nichž je do Unie povolen vstup produktů živočišného původu pocházejících ze třetí země nebo území a vracejících se do Unie ze třetí země nebo území, a kterým se mění prováděcí nařízení 2021/405/EU, pokud jde o seznam třetích zemí nebo jejich regionů, z nichž je do Unie povolen vstup produktů živočišného původu a určitého zboží pocházejících ze třetí země nebo jejího regionu a vracejících se do Unie ze třetí země nebo jejího regionu 
OJ L 321, 13/09/2021, s. 21
Prováděcí nařízení 2021/1471/EU ze dne 18. srpna 2021, kterým se mění a opravují prováděcí nařízení  2020/2235/EU a 2020/2236/EU, pokud jde o odkazy na vnitrostátní opatření určená k omezení dopadu některých nákaz vodních živočichů a na seznamy třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zvířat a zboží do Unie
OJ L 326, 15/09/2021, s. 1
Prováděcí rozhodnutí 2021/1485/EU, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2021/641/EU o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2021) 6765)  
OJ L 328, 16/09/2021, s. 4
Prováděcí nařízení 2021/1699/EU, kterým se mění příloha VIII nařízení 142/2011/EU, pokud jde o vzor veterinárního osvědčení pro přemísťování zásilek vedlejších produktů živočišného původu z uzavřených pásem zřízených za účelem prevence a tlumení určitých nákaz uvedených na seznamu 
OJ L 336, 23/09/2021, s. 42
Rozhodnutí 222/2018/EHP ze dne 5. prosince 2018, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2021/1489]
OJ L 337, 23/09/2021, s. 1
Rozhodnutí 223/2018/EHP ze dne 5. prosince 2018, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2021/1490]
OJ L 337, 23/09/2021, s. 3
Rozhodnutí 224/2018/EHP ze dne 5. prosince 2018, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2021/1491]
OJ L 337, 23/09/2021, s. 5
Rozhodnutí 225/2018/EHP ze dne 5. prosince 2018, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2021/1492]
OJ L 337, 23/09/2021, s. 7
Rozhodnutí 226/2018/EHP ze dne 5. prosince 2018, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2021/1493]
OJ L 337, 23/09/2021, s. 10
Rozhodnutí 227/2018/EHP ze dne 5. prosince 2018, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2021/1494]
OJ L 337, 23/09/2021, s. 11
Rozhodnutí 228/2018/EHP ze dne 5. prosince 2018, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2021/1495]
OJ L 337, 23/09/2021, s. 13
Rozhodnutí 229/2018/EU ze dne 5. prosince 2018, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2021/1496]
OJ L 337, 23/09/2021, s. 15
Rozhodnutí 230/2018/EHP ze dne 5. prosince 2018, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2021/1497]
OJ L 337, 23/09/2021, s. 17
Nařízení 2021/1703/EU ze dne 13. července 2021, kterým se mění nařízení 2020/692/EU, pokud jde o veterinární požadavky na vstup produktů živočišného původu obsažených ve směsných produktech do Unie 
OJ L 339, 24/09/2021, s. 29
Nařízení 2021/1705/EU ze dne 14. července 2021, kterým se mění nařízení 2020/692/EU, kterým se doplňuje nařízení 2016/429/EU, pokud jde o pravidla pro vstup zásilek některých zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie a jejich přemísťování a manipulaci s nimi po vstupu
OJ L 339, 24/09/2021, s. 40
Nařízení 2021/1706/EU ze dne 14. července 2021, kterým se mění a opravuje nařízení 2020/688/EU, kterým se doplňuje nařízení 2016/429/EU, pokud jde o veterinární požadavky na přemísťování suchozemských zvířat a násadových vajec v rámci Unie 
OJ L 339, 24/09/2021, s. 56
Prováděcí nařízení 2021/1714/EU, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení 2021/605/EU, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat 
OJ L 342, 27/09/2021, s. 5
Prováděcí nařízení 2021/1727/EU, kterým se mění a opravuje prováděcí nařízení 2021/404/EU, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie v souladu s nařízením 2016/429/EU
OJ L 345, 30/09/2021, s. 1

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Prováděcí nařízení 2021/1446/EU, kterým se opravují prováděcí nařízení 540/2011/EU a 563/2014/EU, pokud jde o číslo CAS základní látky hydrochlorid chitosanu 
OJ L 313, 06/09/2021, s. 9
Prováděcí nařízení 2021/1448/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky představující nízké riziko uhličitan vápenatý a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 313, 06/09/2021, s. 15
Prováděcí nařízení 2021/1449/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek 2-fenylfenol (včetně jeho solí, jako je sodná sůl), 8-hydroxychinolin, amidosulfuron, bifenox, chlormekvat, chlortoluron, klofentezin, klomazon, cypermethrin, daminozid, deltamethrin, dikamba, difenokonazol, diflufenikan, dimethachlor, etofenprox, fenoxaprop-P, fenpropidin, fludioxonil, flufenacet, fosthiazát, indoxakarb, lenacil, MCPA, MCPB, nikosulfuron, parafinové oleje, parafinový olej, penkonazol, pikloram, propachizafop, prosulfokarb, chizalofop-P-ethyl, chizalofop-P-tefuryl, síra, tetrakonazol, triallát, triflusulfuron a tritosulfuron 
OJ L 313, 06/09/2021, s. 20
Prováděcí nařízení 2021/1450/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU, pokud jde o dobu platnosti schválení účinných látek akrinathrin a prochloraz 
OJ L 313, 06/09/2021, s. 25
Prováděcí nařízení 2021/1451/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje dimethylsulfid jako základní látka 
OJ L 313, 06/09/2021, s. 28
Prováděcí nařízení 2021/1452/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky hydrogenuhličitan draselný jako látky představující nízké riziko a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 313, 06/09/2021, s. 30
Prováděcí nařízení 2021/1455, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka představující nízké riziko Bacillus amyloliquefaciens kmen AH2 a mění prováděcí nařízení 540/2011/EU
OJ L 315, 07/09/2021, s. 1
Nařízení 2021/1531/EU, kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro aklonifen, akrinathrin, Bacillus pumilus QST 2808, ethirimol, penthiopyrad, pikloram a Pseudomonas sp. kmen DSMZ 13134 v některých produktech a na jejich povrchu 
OJ L 330, 20/09/2021, s. 44
Prováděcí nařízení 2021/1688/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2020/1201/EU, pokud jde o seznamy hostitelských rostlin a dotčených rostlin a testů k identifikaci organismu Xylella fastidiosa
OJ L 332, 21/09/2021, s. 6
Prováděcí rozhodnutí 2021/1690/EU o prodloužení platnosti opatření přijatého maltským Úřadem pro hospodářskou soutěž a spotřebitelské záležitosti povolujícího dodávání biocidního přípravku Biobor JF na trh a jeho používání v souladu s čl. 55 odst. 1 nařízení 528/2012/EU (oznámeno pod číslem C (2021) 6691)
OJ L 335, 22/09/2021, s. 1

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING
Prováděcí nařízení 2021/1709/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2019/627/EU, pokud jde o jednotná praktická opatření pro provádění úředních kontrol produktů živočišného původu 
OJ L 339, 24/09/2021, s. 84

5. PŘÍDATNÉ  A POMOCNÉ LÁTKY A  AROMATA DO POTRAVIN
Nařízení 2021/1532/EU, kterým se mění příloha I nařízení 1334/2008/ES, pokud jde o zařazení látky 3-(1-((3,5-dimethylisoxazol-4-yl)methyl)-1H-pyrazol-4-yl)-1-(3-hydroxybenzyl)imidazolidin-2,4-dion na seznam aromatických látek Unie 
OJ L 330, 20/09/2021, s. 69

6. KRMIVA
Prováděcí nařízení 2021/1424/EU o obnovení povolení přípravku Enterococcus faecium DSM 7134 jako doplňkové látky pro výkrm kuřat a o zrušení nařízení 998/2010/EU (držitel povolení Lactosan GmbH & Co KG) 
OJ L 307, 01/09/2021, s. 9
Prováděcí nařízení 2021/1425/EU o povolení manganového chelátu lysinu a kyseliny glutamové jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat 
OJ L 307, 01/09/2021, s. 12
Prováděcí nařízení 2021/1426/EU o povolení proteázy serinu z Bacillus licheniformis DSM 19670 jako doplňkové látky pro výkrm kuřat (držitel povolení: DSM Nutritional Products Ltd., v Unii zastoupená společností DSM Nutritional Products Sp. z o.o.) 
OJ L 307, 01/09/2021, s. 17
Prováděcí nařízení 2021/1431/EU o povolení muramidázy z Trichoderma reesei DSM 32338 jako doplňkové látky pro odstavená selata (držitel povolení DSM Nutritional Products Ltd, v Unii zastoupená společností DSM Nutritional Products Sp. z o.o.) 
OJ L 309, 02/09/2021, s. 5 

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)

8. OZAŘOVÁNÍ  POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY
Prováděcí nařízení 2021/1533/EU, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima a kterým se zrušuje prováděcí nařízení 2016/6/EU
OJ L 330, 20/09/2021, s. 72

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI

10. OZNAČOVÁNÍ

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
Nařízení 2021/1691/EU ze dne 12. července 2021, kterým se mění příloha II nařízení 2018/848/EU, pokud jde o požadavky na vedení záznamů ze strany hospodářských subjektů v ekologické produkci 
OJ L 334, 22/09/2021, s. 1
Nařízení 2021/1697/EU ze dne 13. července 2021, kterým se mění nařízení 2018/848/EU, pokud jde o kritéria pro uznání kontrolních orgánů a kontrolních subjektů, jež jsou příslušné provádět kontroly ekologických produktů ve třetích zemích, a pro zrušení jejich uznání 
OJ L 336, 23/09/2021, s. 3
Nařízení 2021/1698/EU ze dne 13. července 2021, kterým se doplňuje nařízení 2018/848/EU o procesní požadavky na uznávání kontrolních orgánů a kontrolních subjektů, které jsou příslušné provádět kontroly hospodářských subjektů a skupin hospodářských subjektů certifikovaných jako ekologické a ekologických produktů ve třetích zemích, a o pravidla pro dohled nad těmito subjekty a pro jejich kontroly a další opatření, která mají tyto kontrolní orgány a kontrolní subjekty provádět 
OJ L 336, 23/09/2021, s. 7

15. GMO A  NOVÉ POTRAVINY (dříve PNT)

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Rozhodnutí Smíšeného výboru EU-OOP č.1/2021, kterým se Evropsko-středomořská prozatímní dohoda o přidružení týkající se obchodu a spolupráce mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Organizací pro osvobození Palestiny (OOP) ve prospěch palestinské samosprávy na Západním břehu Jordánu a v Pásmu Gazy na straně druhé mění nahrazením protokolu 3 k ní o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce [2021/1487]
OJ L 328, 16/09/2021, s. 23

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY

18. DRŮBEŽÍ  MASO  A VEJCE
Prováděcí nařízení 2021/1692/EU, kterým se mění přílohy V, XIV a XV prováděcího nařízení 2021/404/EU, pokud jde o položky pro Botswanu v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa a masných výrobků z drůbeže a pernaté zvěře do Unie 
OJ L 334, 22/09/2021, s. 9
Prováděcí nařízení 2021/1707/EU, kterým se mění nařízení 1484/95/ES, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
OJ L 339, 24/09/2021, s. 62

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ

20. MLÉKO A  MLÉČNÉ VÝROBKY

21. JEDLÉ OLEJE

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH
Prováděcí nařízení 2021/1447/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2020/1534/EU, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz některých upravených nebo konzervovaných citrusových plodů (mandarinek atd.) pocházejících z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení 2016/1036/EU
OJ L 313, 06/09/2021, s. 13

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH
Prováděcí nařízení 2021/1458, kterým se od 8. září 2021 stanoví dovozní cla pro některé druhy loupané rýže
OJ L 317, 08/09/2021, s. 8
Prováděcí nařízení 2021/1466/EU ze dne 6. července 2021, kterým se mění prováděcí nařízení 2016/1239/EU, pokud jde o výši jistoty a dobu platnosti vývozních licencí pro rýži
OJ L 321, 13/09/2021, s. 16
Nařízení 2021/1467/EU ze dne 6. července 2021, kterým se mění nařízení 2016/1237/EU, pokud jde o povinnost vývozní licence pro rýži
OJ L 321, 13/09/2021, s. 18

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY
Nařízení 2021/1465/EU ze dne 6. července 2021, kterým se mění nařízení 2019/787/EU, pokud jde o definici narážek na zákonné názvy lihovin nebo zeměpisná označení lihovin a jejich použití při popisu, obchodní úpravě a označování jiných lihovin než lihovin, na které se odkazuje narážkou
OJ L 321, 13/09/2021, s. 12

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA

Zdroj: Úřední věstník EU, 1. – 30. 9. 2021